Isnin, 8 April 2013

pengajaran berpusatkan guru, peranan guru sebagai pengurus, buku teks hanyalah panduan, penilaian alternatif, guru hanyalah pelengkap kejayaaan murid.BAHAGIAN B : ( E – FORUM )

Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on –line menerusi laman MyGuru3 :

1.Bincangkan perbezaan antara pengajaran berpusatkan guru dengan pengajaran
   berpusatkan murid.

2. Bincangkan peranan guru sebagai pengurus pengajaran dan pembelajaran.

3.Buku teks hanyalah sebagai panduan bagi guru.Bincangkan.

4.Penilaian alternatif adalah lebih sempurna dalam menilai kemajuan murid. Bincangkan.

5.Guru hanyalah sebagai pelengkap kepada kejayaan akademik pelajar.Bincangkan.
Course ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
General
Kehadiran buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran seharian di sekolah sewajarnya menyumbangkan hasil yang besar. Buku teks merupakan satu elemen yang terhasil berdasarkan dasar dan standard pelajaran yang telah digubal. Kewujudan buku teks juga menjadi satu penanda aras dalam perlaksanaan soalan dan skima jawapan bagi sesuatu ujian dan peperiksaan.
Justeru itu penggunaan buku teks tidak wajar tersimpang jauh dari  apa yang  diidamkan oleh seorang guru dalam memantapkan penerangannya. Lebih baik atau perlu dijadikan panduan. Selebihnya sebagai pengukuhan dan pengayaan.
Namun kematangan guru dalam penyampaian dan pengurusan kelas telah terbukti menjayakan objektif pengajaran dan pembelajaran pada sesuatu sesi.
04 Mar 2012 04:16:09 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
General
Alhamdulillah dan terima kasih atas pandangan yang membina.Saya juga bersetuju bahawa buku teks adalah sekadar panduan. Kebijaksaan dan kematangan guru memurnikan pengunaan buku teks ini perlu lebih ditekankan. Buku teks boleh diiktiraf berjaya sebagai panduan guru jika ianya menepati beberapa sasaran seperti:
1. Bahan buku teks seiring dengan objektif yang hendak dicapai secara relistik.
2. Unit-unit yang dicatatkan disusun secara berturutan dan berkonsep ansur maju.
3. Mudah untuk diterangkan oleh guru dan mudah difahami murid.
4. Menjadi pemangkin penglibatan P&P.
5. Bersesuaian dengan peruntukan masa belajar murid.
6. Membantu sistem penilaian formatif murid.
7. Sebagai rujukan segera dan proses membuat pembetulan.
8. Membekalkan pengetahuan sedia ada kepada murid dan berkesimambungan kepada unit pembelajaran yang seterusnya.
9. Membantu guru dan murid menjayakan penilaian sumatif di akhir P&P.
16 Mar 2012 12:50:51 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI

Course ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
Unit 1 (P&P)
Alangkah baiknya jika unit pembelajaran satu dapat menjawab dan menunaikan segala kehendak dan keinginan kesemua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Walaupun pun pelbagai matlamat, dasar, model dipaparkan namun ianya tetap mengalami proses penambahbaikan. Kebimbangan juga timbul berkisarkan menantikan matlamat utama ini tercapai dan dapatkah ia bersaing di peringkat global.
Erti pendidikan yang dijelaskan dalam unit satu terlihat dalam aspek ekonomi dan sosologi. Namun pengaruh politik semasa menyebabkan ianya berada dalam satu keadaan yang tertanya-tanya dan kemudiannya digosip-gosipkan oleh golongan akedemik.
Hanya kekuatan psikologi dan keutuhan jiwa sesuatu kaum menyebabkan matlamat pendidikan menjadi lebih jitu dan terarah.
Semasa saya menelaah unit satu, saya terimbau saat manis sewaktu di maktab perguruan dahulu.Saya mengulang kembali erti pendidikan, mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. (tetapi lebih membandingkannya dengan negara serantau terutama Singapura). Saya cuba mengukuhkan kembali tafsiran pendidikan dan pedagogi dalam  perjuangan saya di sekolah setiap hari. Kini saya peka dengan perbezaan beberapa model pengajaran yang pernah dan tidak pernah saya buat disekolah.
Model pengajaran di UPSI merupakan proses pembelajaran yang berterusan dan tulus. Ia terdiri daripada lapan komponen mereka bentuk kurikulumnya yang berlangsung mulai membuat analisis keperluan, menyusul turutan p&p, pengunaan kombinasi pendekatan dan memilih BBB dan latihan yang bersesuaian. Akhirnya diharapkan semua murid berkesan dan mencapai Masteri.


04 Mar 2012 04:45:40 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Unit 1 (P&P)
Perlu ditelitikan elemen yang berkaitan erti pendidikan dalam espek ekonomi, politik, sosiolagi dan psikologi. Matlamat pendidikan Malaysia dan huraian pengajaran pedagogi serta membezakan model pengajaran wajar diambil kira. Model UPSI akhirnya beharap agar mahasiswa menjadi berkesan dan mencapai tahap masteri dalam kerjayanya. 
04 Mar 2012 04:55:48 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Unit 1 (P&P)
Izinkan saya tintakan fokus hasil pembelajaran unit satu yang bertajuk Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model pengajaran. Unit satu menuntut individu mahasiswa agar matang membezakan takrif pendidikan dari sudut ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi.
Mahasiswa juga dituntut agar boleh menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan negara dengan waras. Mahasiswa juga diharapkan boleh memperjelaskan beberapa erti pengajaran dan pedagogi yang berkaitan. Kematangan mahasiawa membezakan beberapa model pengajaran juga diharap berlaku secara rasional. Akhirnya mahasiawa di harapkan akan dapat merumuskan model pengajaran UPSI (2009)dan berjaya memberi contoh langkah pengurusan pengajaran yang berkaitan ( 8 komponen utama).

16 Mar 2012 12:02:53 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Unit 1 (P&P)
Izinkan saya fokuskan dapatan daripada unit satu yang berdasarkan hasil pembelajaran kelima yang dituntut,  iaitu guru dapat menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberikan contoh langkah-langkahnya.
Model Pengajaran UPSI (2009) di gubal bertujuan sebagai panduan bagi memikir, merancang dan mereka bentuk kurikulum pengajaran, teknologi dan penaksiran sesuatu subjek. 
Model ini mengalurkan lapan komponen utama iaitu
1. kenal pasti kedian dan keperluan pelajar
2. membuat analisis kandungan kurikulum
3. menentukan objektif pengajaran (tahap hasil pembelajaran yang realistik perlu dicapai)
4. Menyusun turutan unit pengajaran secara "sequential"
5. memilih dan mengguna kobinasi pendekatan, keadah dan teknik pengajaran yang sesuai.
6. membina bahan bantu belajar yang menjayakan proses P&P.
7. Melatih murid dengan sesuai dan berkesan serta mencapai Masteri.
8. membina kaedah dan instrumen yang sesuai dan boleh dipercayai.
16 Mar 2012 12:19:49 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Course ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
Forum 1 (Berakhir 17 Mac 2012)
Secara umumnya dihuraikan bahawa pendekatan pengajaran merupakan proses dan situasi aliran penimbaan ilmu yang menerangkan niat untuk belajar dan strategi untuk belajar. Pendekatan pelajaran merupakan gabungan niat dan strategi yang dipilih oleh pelajar untuk memperolehi ilmu, nilai, konsep yang baru atau berlainan dan akan disesuaikan dengan keperluan keadaan kehidupan yang dialaminya seharian.
Maka guru menggunakan proses pendekatan penyampaian maklumat yang dikenali sebagai berpusatkan pelajar atau perubah konsep yang dikenali sebagai berpusatkan murid.
Bersesuaian mengikut keadaan mengakibatkan guru mengamalkan konsep pengajaran berpusatkan guru dengan niat untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan desakan masa, sukatan dan kos yang perlu disesuaikan. Konsep ini mengutamakan kematangan dalam kemahiran guru dari segi kemahiran individu dan fakta yang tulus. Pengetahuan sedia ada dan latarbelakang pelajar tidak dipertimbangkan sebagai sesuatu yang serius. Komunikasi lebih kepada sehala dan keadaan kawalan kelas lebih berbentuk mengikut aturan dan urutan.
Kesempatan guru mengamalkan pendekatan pengajaran berpusatkan murid selalunya dengan niat untuk membantu murid merubah pandangan murid tentang konsep dan tanggapan berkaitan ilmu yang mereka pelajari. Murid perlu membina pengetahuan mereka sendiri. Guru akan tumpukan lebih perhatian terhadap  tingkahlaku, peranan dan sumbang pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Di sini guru menyedari guru tidak dapat menyajikan maklumat dan menyuap terus nilai dan konsep baru kepada muridnya.
02 Mar 2012 11:02:04 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 1 (Berakhir 17 Mac 2012)
Alangkah baiknya jika pendekatan pengajaran berpusatkan guru selama ini, yang telah banyak membuktikan kejayaan akedemik dan kemantapan disiplin dan pembentukan sahsiah pelajar dapat sama-sama kita sebagai warga guru untuk memakmurkannya.
Pengajaran berpusatkan guru selama ini terlihat secara nyata iaitu dengan niat yang murni yang secara langsung terus tanpa iklan atau tajaan menyalurkan maklumat, ilmu dan nilai terpuji sinomin dengannya terus tanpa henti terus kepada murid. Pendekatan ini dipandang ketinggalan kerana terdapat beberapa pendekatan baru yang lebih dikatakan menyeronokkan dan mengembirankan murid. Bakat anugerah tuhan yang ada pada seorang guru yang boleh berlakon, bersyair, berhujah, bercerita dan berlawak jenaka mula diketepikan sedangkan kemahiran individu ini tidak dapat dijual beli. Geliganya seorang guru menyalurkan fakta secara teratur mengikut urutan dan diselang - selikan dengan kata kunci sebagai penarik ingatan murid terhadap sesuatu fakta juga dapat diperhatikan melalui pendekatan ini. Kekusutan pelajar dapat guru makmurkan dengan kemahiran individu guru dan penerangan faktanya yang tulus dan tidak tergantung.
Pendekatan pengajaran pendekatan murid lebih berniat merubah anjakan paradigma murid tentang sesuatu konsep. Maka Murid itu sendiri perlu memiliki kemahiran sekurang-kurangnya menulis, mengira, membaca dan berinteraksi. Guru akan mengharapkan murid telah memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan konsep yang akan dibincangkan. kawalan perlu dilakukan kepada murid agar tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran dari segi masa kajian, hala tuju serta keutamaan dan amanah sebagai manusia yang bergelar insan.

02 Mar 2012 11:24:55 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 1 (Berakhir 17 Mac 2012)
Pelbagai kajian telah dilakukan dalam menegakkan benang yang basah terhadap kedua-dua pendekatan ini. Akhirnya terdapat kesimpulan situasi menang-menangdan murni terbaca di dada-dada atikal ilmiah yang menuntut agar guru mengamalkan gaya pengajaran yang sepadan dengan tuntutan kelompok murid yang semakin dahagakan pendekatan yang sepadan dengan cabaran hidup mereka.
Akhirnya murid akan dapat belajar dengan lebih baik seterusnya berpuas hati dan menghargai perjuangan guru.Murid juga akan melahirkan bibit-bibit cinta dengan bidang ilmu atau mata pelajaran yang  guru ajarkan. Gossip-gossip ilmiah ini akan mula terdengar dalam perbualan waktu sengga murid yang menandakan misi fardu menuntut ilmu akan berpanjangan.
Pendekatan-pendekatan ini sememangnya mempunyai banyak jurang dalam pelaksanaannya. Namun terlihat niat murni guru sebagai khalifah penyampai utusan dunia  ilmiah yang mulia tetap sentiasa dibantu dalam memakmurkannya.

02 Mar 2012 11:39:26 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 1 (Berakhir 17 Mac 2012)
Desakan mencapai objektif harian menyebabkan guru mananamkan niat dan pilihan samada mengajar berpusatkan guru atau murid. Pilihan ini dibuat secara matang setelah guru menilai elemen pengetahuan sedia ada murid dan kemudahan yang disediakan. Kedua orentasi pelajaran ini mempunyai kebaikan dan kelemahannya. Kebijaksanaan guru itu sendiri menguruskan situasi perkembangan ilmu akan membuahkan pencapaian objektif yang diharapkan.
Pembelajaran berpusatan guru merupakan pembelajaran yang lebih bercorak sehala.Terlihat berlakunya lambakan ilmu dan murid perlu berdikari mengutip dan mengaplikasikannya.
Sementara pembelajaran berpusatkan murid lebih menuntut murid berdikari melakukan penyelidikan dan kajian. Guru hanya pengawal dan pemudah cara. 70% pencambahan ilmu yang terhasil adalah dari dapatan dan sumbangan pelajar. Sebahagian besar pengendalian pembelajaran ini menuntut murid lebih giat dan dapat menyesuaikankan sasaran dengan kemudahan dan masa yang terhad.
16 Mar 2012 11:39:50 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 1 (Berakhir 17 Mac 2012)
Izinkan saya tintakan sedikit maklumat hasil pembacaan saya. Melalui konsep "fredom to learn" pendekatan pelajaran berbentuk pendidikan yang terbuka, ‘pembelajaran terarah-kendiri’ atau berpusatkan murid. Murid bebas menentukan sesuatu matlamat, unit pembelajaran, cara belajar, memilih guru serta cara menilai kemajuannya.
Sementara pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) merangkumi penyelarasan dari aspek kurikulum, buku teks, jadual waktu, kaedah pengajaran guru, latihan murid, sistem penaksiran, dan pentadbiran aktiviti sekolah. Prosedur ini digubal oleh golongan tertentu dan bukan ditentukan oleh murid. Sistem berasaskan ‘other directed’  dilabelkan sebagai ‘berpusatkan guru'.
17 Mar 2012 09:14:51 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 1 (Berakhir 17 Mac 2012)
Izinkan saya fokuskan pembelajaran bepusatkan murid melalui pembacaan saya. Pendekatan ini memaparkan kurikulum, kaedah pembelajaran, alat pembelajaran seperti buku teks, bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarahkendiri’ adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya, berfikir, menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya.
Melalui pendekatan ini juga setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja, dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya.
Namun ramai berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif  murid ialah fenomenon sosial dan budaya, iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain. Pembelajaran seseorang murid  lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang melangkaui dari pencapaiannya. Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid akan terbina dan berkembang.
17 Mar 2012 09:28:28 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI

Course ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
Forum 2 (Beakhir 24 Mac 2012)
Guru merupakan insan contoh yang mendidik secara langsung mahu pun tidak langsung. Pengurus pula lebih mirip kepada aspek penyeliaan dan pengaturcaraan. Sewajarnya gurulah menjadi pengurus P&P kerana itu adalah perjuangan utamanya. Masakan orang lain yang masak, orang lain yang rasa.
Secara tuntutannya amanah pengurusan ini telah menerima ganjaran dalam bentuk gaji. Pengurusan ini menjadi lebih terarah dengan mengikuti dasar, sukatan pelajaran dan peruntukan yang ditatapkan. Timbang rasa dan bakat kerajinan yang dimiliki oleh seorang guru menjadikan pengurusan P&P lebih murni dan mastari. 
04 Mar 2012 05:04:24 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 2 (Beakhir 24 Mac 2012)
Siapa yang dapat menafikan bahawa ilmu yang ingin dialirkan perlu diurus selia agar dapat disampaikan pada sasarannya. Justeru itu peranan guru ditinjau sebagai pengurus p&p memelalui beberapa perspeksi yang umumnya dilaksanankan secara  mendesak mengikut keperluan.
Antaranya guru berperanan sebagai pengurus fizikal bilik darjah. Perihal ini berlaku setiap hari bersekolah. Jelas sususun atur kelas akan mengambarkan p&p yang mengutamakan cara berkumpulan atau individu. Kecerian dan kebersihan sudut akedemik bilik darjah pula akan menjadi kayu pengukur kesungguhan pengurusan guru dalam mendidik secara seimbang.
Guru juga bertugas sebagai pengurus interaksi dalam p&p. Ini menjamin komunkasi yang hadir dalam bentuk tulisan, bahasa isyarat dan lisan dapat mencapai mesejnya. Guru juga pengalak komunikasi bertatasusila bagi murid.
Kerapkali guru menjadi pengurus infrastruktur.  Keselamatan dan selesaan murid tidak boleh menjadi bahan tawar menawar. Guru juga merupakan pengurus disiplin dan pembinaan sahsiah murid sepanjang hayat. Jelas guru yang baik dapat matang dalam mengurus ilmu dan amalan p&pnya.
07 Mar 2012 09:56:23 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 2 (Beakhir 24 Mac 2012)
Sebesar mana pun peranan guru sebagai pengurus p&p guru perlu merujuk prosedur dan peruntukan yang digalurkan. Jika pengurusan guru yang merangkumi aspek pengurusan infrastruktur dan fizikal, disiplin dan sahsiah serta interaksi dapat merujuk garis panduan dan pengalaman lampau, ianya lebih mampu dijayakan dan menunjukkan satu tahap kematang guru itu sendiri dalam kaejayanya.
Pastikan pengurusan ini suci,penuh beradap, bertatasusila, bermaruah tinggi dan sentiasa mendukung amanah. Hindari dari desakan mencipta nama, deraan dan keangkuhan kerana ini semua mencerminkan kepincangan dan keaipan. Guru mengurus, murid terurus, bangsa terbagus.
07 Mar 2012 10:07:57 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 2 (Beakhir 24 Mac 2012)

Izinkan saya berkongsi pendapat berkaitan kepentingan dan perananguru sebagai pengurus P&P. Wajar guru menguruskan kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan serta bahan p&p yang sesuai untuk memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran dalam masa yang ditetapkan. Untuk memastikan kejayaan pembelajaran, guru perlu menguruskan beberapa elemen dalam p&p. Antaranya
1. Personaliti dan kesediaan guru
2. Gaya pembelajaran pelajar
3. Kaedah atau aktiviti p&p
4. Bahan p&p
5. Nilai-nilai murni
6. Pengurusan bilik darjah dan aktiviti p&.
Perkara lain yang harus diuruskan atau diserap dalam p&p seperti lapan kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar, unsur-unsur patriotisme, pendidikan alam sekitar, pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS, kemahiran keibubapaan dalam kekeluargaan dan pendidikan keselamatan di jalan raya.
Semasa dalam menguruskan p&p ke arah pembelajaran , guru harus sentiasa menyayangi semua pelajar. Yakin mereka semua boleh belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil pembelajaran jika diberi masa yang cukup dan p&p adalah berkualiti.
Guru perlu menguruskan p&p sehingga murid mencintai mata pelajaan yang diajar. Guru juga perlu bijak mengurus dan memotivasikan diri untuk merancang serta menggunakan pelbagai cara bagi memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran.
Sudah mnjadi kebiasaan guru untuk merangsang dan mendorong pelajar anda untuk belajar sehingga mereka dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran. Guru yang berjaya mengurus secara tulus dan proaktif, mampu menyelesaikan masalah p&p secara murni dan mengamalkan pendekatan menang-menang untuk semua pihak.
21 Mar 2012 11:27:24 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 2 (Beakhir 24 Mac 2012)
Moga Allah swt berikan ruang dan peluang untuk saya kongsikan beberapa elemen peranan dan susur galur tugas guru dalam pengurusan p&p. Kejayaan pembelajaran juga bergantung kepada kebolehan dan kemahiran guru untuk menguruskan kelas dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan bijaksana. Justeru itu, guru harus berkebolehan dan mahir dalam menguruskan elemen berikut:
a. Mengetahui nama, sifat peribadi, minat, gaya pembelajaran dan kebolehan setiap pelajar.
b. Menjadikan bilik darjah menarik dan kondusif untuk pembelajaran.
c. Menyedia, mengguna, menyelenggara dan menyimpan pelbagai bahan.
d. Menyusun dan menggunakan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk sesuatu pelajaran supaya ada hubungkait dengan isi kandungan. Maka diharapkan pelajar dapat diransang sepanjang waktu pelajaran.
e. Menguruskan aktiviti secara kelas, kumpulan, pasangan dan perseorangan dengan mengikut kesesuaian, bijak dan murni.
f. Mengurus agihan pelajar yang bersesuai dalam sesuatu kumpulanagar mampu menjayakan aktiviti.
g. Mengurus kaedah mengajar yang sesuai mengikut kebolehan dan pengetahuan sedia ada murid.
h. Membina, menyimpan dan membuat analisis ujian formatif atau dianostik dan ujian sumatif.
i. Mengurus dan menjayakan ujian formatif atau dianostik dan ujian sumatif pada masa yang sesuai.
j. Membina dan menyimpan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan.
k. Menguruskan aktiviti pemulihan dan pengayaan pada masa yang sesuai dan menggunakan kaedah yang berkesan.
l. Menggunakan masa dengan bijak dan teratur.
m. mengurus dan mengemaskini  rekod secara sisitematik berkaitan keperluan peribadi dan pencapaian pelajar.
21 Mar 2012 11:52:00 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI


Course ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
Forum 3 (berakhir 6 MEI)
Terima kasih atas maklumat yang puan tintakan. Izinkan saya berkongsi maklumat seadanya. Menurut  A.J. Loveridge ”Buku teks adalah buku sekolah yang memuat bahan yang telah diolah berkaitan skop pembelajaran tertentu, dalam bentuk tulisan yang memenuhi syarat tertentu bagi menjayakan sesi p&p,  ianya disusun secara sistematik agar dapat diaplikasikan dengan sempurna.”

Sewajarnya buku teks di negara kita diberikan pengiktirafan sebagai antara bahan p&p yang mampu menjadi panduan untuk guru dan murid. Berikut adalah beberapa ciri buku teks yang dikatakan telah berjaya mendokong aspirasi perkembangan pendidikan, iaitu
· merupakan  bahan yang disasarkan kepada pelajar sepanjang sesi pembelajarannya.
· merupakan bahan yang terbukti keberkesanannya untuk p&p dan disediakan secara sistematik dengan pendekatan yang tertentu.
· merangkumi sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran dengan jelas.
· merupakan bahan ilmiah yang diterapkan nilai murni secara berterusan.
· merupakan bahan fokus sesi akedemik.

29 Mar 2012 10:37:26 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 3 (berakhir 6 MEI)
Terima kasih atas ulasan puan. Izinkan saya berkongsi sedikit maklumat berkaitan kemampuan sesuatu buku teks itu dijadikan panduan dalam p&p. Menurut Geene dan Pety(1986) telah menyenaraikan sepuluh kategori yang harus dipenuhi bagi mengiktiraf buku teks  sebagai bahan yang berkualiti. Iaitu.
· Buku teks haruslah menarik minat pelajar.
· Buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada pelajar.
· Buku teks haruslah memuat ilutrasi yang menarik bagi dimunanfaatkan oleh pelajar.
· Buku teks merangsang dan memberi keutamaan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan pelajar.
· Kandungan buku teks haruslah merangkumi elemen pengabungjalinan  dengan pelajaran  lain.
· Buku teks haruslah dapat dan membentuk sahsiah pelajar dengan akhlak dan gaya hidup yang mengamalkan nilai murni.
· Buku teks harus mempunyai fakta dan maklumat tepat dan jelas serta tiada unsur kekeliruan..
· Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau ”point of view” yang jelas dan tegas  yang dapat dipercayai keesahannya.
· Buku teks haruslah mampu memberi penekanan pada nilai-nilai kehidupan sebenar manusia dari usia kanak-kanak hinggalah dewasa.
· Buku teks haruslah dapat menghargai perbezaan pandangan dan pendapat  para pengguna.
 Justeru itu saya yakin bahawa pengunaan buku teks di negara kita telah banyak memberi faedah. Ia juga perlu melalui proses perkembangan ilmu dan permunian sesuai dengan tuntutan semasa..

29 Mar 2012 10:56:46 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 3 (berakhir 6 MEI)
Saya hargai pandangan cikgu. izinkan saya berkongsi pendapat bagi menyokong keberkesanan buku teks sebagai antara bahan panduan untuk guru. Schorling dan Batchelder (1956)  telah memurnikan sepuluh ciri buku teks dari pandangan Geene dan Paty . Ia memberikan empat ciri buku teks yang baik, iaitu
· dicadangkan dan digubal oleh guru-guru yang berpengalaman.
· bahan yang dimuatkan adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, memenuhi keperluan pelajar dan masyarakat.
· mengandungi dan memuatkan teks bacaan,
· bahan latih tubil dan latihan. memuat ilustrasi yang merangsang pelajar untuk gembira belajar.
Sebagai buku pendidikan, buku teks memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Dengan buku teks, program pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih teratur. Buku teks jua merupakan ejen yang dapat membantu guru mencapai objektif pembelajaran hariannya. Kepentingnya buku teks  jua digambarkan oleh Grambs, J. D. dkk. (1959)  dengan menyatakan ”The textbook is one of the teacher’s major tools in guiding learning”.
29 Mar 2012 11:18:09 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 3 (berakhir 6 MEI)
 Izinkan saya berkongsi pendapat bagi menyokong pengunaan buku teks sebagai di antara bahan panduan guru hari ini. Hubert dan Harl menghayati nilai lebih buku teks bagi guru sebagai berikut.
· Buku teks memuat persediaan bahan dan maklumat  yang memudahkan guru merencanakan jangkauan bahan ajar yang akan disajikannya pada sesi pengajaran.(mingguan)
· Buku teks memaparkan dan mengenalpasti masalah dan keperluan utama dalam satu bidang.
· Buku teks perlu memuat bbb, contohnyanya gambar, diagram, dan peta.
· Buku teks merupakan cacatan yang berkekalan bagi memudahkan sesi ulangkaji di kemudian hari.
· Buku teks memuat bahan ajar yang seragam, yang diperlukan untuk keseragaman inovasi dan juga kelancaran verbal languistik.
· Buku teks menjadi bahan rujukan pelajar  di rumah.
· Buku teks memuat bahan  yang saling berhubungkait  dan bersistem dengan penanda aras rasional tertentu.
· Buku teks mampu membebaskan guru dari kesibukan mencari bahan sendiri bagi membolehkan sebahagian waktunya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan  P&P yang lain.
29 Mar 2012 11:31:06 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 3 (berakhir 6 MEI)
Terima kasih atas perkongsian maklumat. Izinkan saya menintakan serba sedikit maklumat berkaitan buku teks sememangnya panduan utama guru dalam p&p harian. Menurut Chambliss dan Calfee (1998) yang menjelaskannya secara lebih terperinci. Buku teks adalah bahan bantu belajar yang digunakan untuk memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca dan untuk memahami dunia (di luar dirinya). Buku teks mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan minda pelajar. Buku teks dapat mempengaruhi pengetahuan anak dan menerapkan nilai-nilai murni yang diidamkan.

Buku teks merupakan bahan bantu belajar yang telah mempertimbangkan faktor
·  tujuan pembelajaran,
·  kurikulum dan struktur program pendidikan,
·  tahap  perkembangan pelajar,
·  keperluan dan kemudahan persekolahan serta masyarakat persekitaran,
·  keperluan guru dan murid.
Buku teks juga telah berperanan sebagai
·  kemudahan operasi bahan dan program dalam kurikulum pendidikan,
·  pemudahcara dan menyumbang kelancaran tugas akademik guru,
·  kemudahan bagi mencapaian tujuan pembelajaran,
·  kemudahan bagi mengiatkan aktiviti P&P.
29 Mar 2012 12:54:58 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 3 (berakhir 6 MEI)
Terima kasih atas sumbangan maklumat cikgu. Izinkan saya berkongsi serba sedikit  kepentingan dan kejayaan buku teks sebagai panduan kepada guru dan murid..Menurut Musse (1963:484) bahwa pengaruh buku teks terhadap murid dikatogerikan kepada mendorong perkembangan yang baik  dan  menghalangi perkembangan yang tidak baik.

Sebagai pemantapan berkaitan buku teks sebagai panduan murid dan guru,  Loveridge menyatakan sebagai berikut:
“Pelajaran dalam kelas sangat bergantung pada buku teks. Dalam keadaan guru tidak memenuhi syarat benar, maka buku teks merupakan pembimbing dan panduan dalam mengajar. Bagi murid, buku teks berfungsi sebagai dasar untuk belajar secara sistematik, sesi peneguhan, sesi mengulangkaji, dan untuk perkembangan pelajaran seterusnya.”
29 Mar 2012 01:06:03 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAICourse ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
Forum 4 (6 Mei 2012)
     Salam sejahtera, izinkan saya berkongsi maklumat berkaitan kesesuaian penilaian alternatif yang lebih sempurna bagi pelajar. Penilaian alternatif akan mengukur hasil   dan kejayaan proses pembelajaran.    Menurut Jo Anne W, penilaian kemajuan ( performance assessment) didefinisikan sebagai  Clearly defined task and a list of explicit criteria for assessing student performance or product. 
      Laman web Building Tool Room menjelaskan penilaian alternative sebagai: To describe alternatives to traditional, standardized, norm or criterion-referenced traditional paper and pencil testing. An alternative assessment might require students to answer open-ended question, work out a solution to a problem, perform a demonstration of a skill, or in some way produce work rather than select an answer from choices on a sheet of paper”
       Kesesuaian penilaian alternatif ini  berdasarkan empat elemen utama iaitu:
a. Berdasarkan penyertaan aktif murid.
b. Tugasan yang disempurnakan murid merupakan topik yang tidak terpisah dari proses keseluruhan pembelajaran.
c. Tugasan yang disempurnakan untuk mengetahui tahap murid dalam proses pembelajaran dan tindakan susulan yang harus diambil dalam proses pembelajaran.
d. Murid akan lebih berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengetahui lebih awal kriteria yang pembelajaran.
07 Apr 2012 09:49:22 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 4 (6 Mei 2012)
Terima kasih atas pandangan cikgu. Izinkan saya berkongsi sedikit maklumat berkaitan penilaian alternatif. Tugas penilaian alternatif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antaranya ialah:
· a .Computer adaptive testing. Elemen ini menuntut tahap kemampuan diri murid yang sebenarnya.
· b Ujian  pilihan diperluas.  Elmen ini menuntut murid berfikir dengan mengaitkan jawapan yang benar tidak hanya sekadar menanda jawapan..
· c. Extended-reponse/ open-ended question. Jawapan yang disempurnakan diselesaikan dalam bentuk yang teratur dan mengikut kesesuaian.
· d.  Group performance assessment. Ini menuntuk siswa memiliki kemahiran komunikasi dalam menyelesaikan kerja-kerja berkumpulan.
· e. Individual performance assessment. Ini menuntut tugasan kerja disempurnakan secara individu.
07 Apr 2012 10:13:07 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 4 (6 Mei 2012)
Izinkan saya berkongsi serba sedikit maklumat berkaitan kesesuaian penilaian alternatif sebelum dilaksanankan. Penyususan penilaian harus dilakukan. Antara langkah-langkah penyusunan penilaian alternatif sebagai berikut:
 1. Menganilisa dan mengenali pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dapat dimiliki murid setelah menyempurnakan tugasan. Ianya meliputi
·  a) jenis pengetahuan yang diharapkan dapat dilatih dan dicapai oleh murid,
· (b) kualiti pengetahuan bernilai tinggi untuk dipelajari,
· (c) penerapan pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
       2. Merancang tugasan yang memungkinkan murid dapat menunjukkan kemampuan berfikir. Tugasan yang disempurnakan harus dapat menampung ilmu & memotivasi murid untuk belajar. Setiap tugasan  harus memiliki fokus dan kefahaman yang sepadan dengan tingkat perkembangan murid.
      3. Menetapkan kriteria kebekesanan yang akan dijadikan garis panduan untuk menyatakan bahawa murid telah mencapai tahap masteri. Penilian perlu terperinci dengan harapan murid mencapai kriteria yang disasarkan.
07 Apr 2012 11:18:50 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 4 (6 Mei 2012)
Terima kasih atas pandangan cikgu. Izinkan saya berkongsi sedikit maklumat dengan harapan dapat dijadikan rujukan ilmiah. Tugas penilaian alternatif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antaranya ialah:
· Computer adaptive testing. (melibatkan ujian hadapan skrin) .
· Ujian  pilihan diperluas.  (Elmen ini menuntut murid berfikir dengan mengaitkan jawapan yang benar tidak hanya sekadar menanda jawapan)..
· Extended-repons / open-ended question.  (Jawapan yang disempurnakan diselesaikan dalam bentuk yang teratur dan mengikut kesesuaian).
· Group performance assessment. (Menuntut  memiliki kemahiran komunikasi dalam menyelesaikan kerja-kerja berkumpulan.)
· Individual performance assessment. (Ini menuntut tugasan kerja disempurnakan secara individu.)
· Interview, temubual secara lisan)
·  Nontraditional test items ( merupakan respon yang dalam bentuk forum bertulis  berdasarkan kriteria yang ditetapkan).
· Observasi, (murid melakukan tugasan dalam bentuk pemerhatian dalam kajiannya)
· Portfolio, (merupan kumpulan hasil karya murid yang terisusun berdasarkan urutan tempoh masa dan tahap pembelajaran.)
· Project, exhibition, demonstration ( penyelesaian tugasan yang kompleks dalamsuatu jangka waktu tertentu yang dapat memperlihatkan penguasaan kemampuan pada diri individu pada tingkat tertentu.)
·  Short-answer, open-ended,  (merupakan jawapan singkat murid/ bentuk kuiz)
07 Apr 2012 04:20:28 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 4 (6 Mei 2012)
Izinkan saya berkongsi sedikit maklumat yang menyatakan rasa yakin saya terhadap  keesahan penilaian alternatif. Penilaian alternatif adalah lebih sempurna bagi menilai kemajuan seseorang murid kerana skop ujian yang dilakukan lebih luas. Ia dapat memberikan lebih peluang dan ruang yang lebih bersesuaian kepada murid dalam mengukur keberhasilan pembelajarannya selama ini. Ini kerana tugas penilaian alternatif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Jangkamasa dan tempoh ujian juga adalah lebih sejahtera dan dapat mengatasi kesulitan murid apabila dilanda bencana alam atau musibah.
Penilaian alternatif juga dapat membuka ruang agar kemahiran-kemahiran murid yang tertentu dapat diberi keutamaan. Maka murid dapat dijuruskan ke bidang yang lebih sesuai dengan kemahirannya. Justeru itu keperluan psikologi dan fisiologi murid dapat dipenuhi dan diberi keutamaan.  Akan lahir suatu warganegara yang berketerampilan dan produktif kerana sejak awal lagi murid telah mengikuti hala tuju yang sesuai dengan kemahiran fizikal dan bakat yang dianugerahkan kepadanya..
            
18 Apr 2012 10:58:27 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Course ID : KPD3016 < Group Name : Group N.SMBLN01(A112PJJ) < Full Name : WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Title
Message
Date posted
Full Name
Forum 5 (6 Mei 2012)
Izinkan saya berkongsi maklumat semoga ianya menjadi bahan ilmiah. Guru hanya sekadar pelengkap kejayaan murid. Ini kerana terdapat banyak faktor yang menentukan kejayaan seseorang pelajar. Antaranya ialah
· sifat bertanggungjawab,
· disiplin diri,
· kebijaksanaan pelajar membahagikan masa,
· dorongan serta galakan keluarga,
· ketenangan emosi dan
· kekuatan minda seseorang pelajar.
 Peribahasa  ‘berusaha tangga kejayaan’ perlu dijadikan pegangan sesiapa sahaja yang ingin mengecapi kejayaan dalam hidup ini. Seseorang pelajar yang ingin berjaya perlu berusaha dengan gigih bagi merealisasikan impiannya.
Sifat bertanggungjawab dalam diri seseorang pelajar merupakan faktor yang amat penting bagi menentukan kejayaannya. Sifat bertanggungjawab ini boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu
· sebagai anak dan pelajar.
· Sebagai anak yang bertanggungjawab.
Kita doakan agar anak didik kita mempunyai skop menimba ilmu yang luas dan tidak hanya taasub pada guru, akan tetapi lebih taasub pada ilmu dan hak Maha Pencipta.
07 Apr 2012 03:35:52 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Terima kasih atas maklumat cikgu.Izinkan saya berkongsi maklumat bersama seadanya.Guru sememangnya hanya sekadar pelengkap kejayaan murid. Ini kerana terdapat  faktor lain yang menentukan kejayaan seseorang pelajar. Antaranya ialah  sifat bertanggungjawab, disiplin diri, kebijaksanaan pelajar membahagikan masa, dorongan serta galakan keluarga, ketenangan emosi dan  kekuatan minda seseorang pelajar.
Galakan serta dorongan keluarga merupakan faktor penting melahirkan pelajar yang cemerlang. Ibu bapa serta ahli keluarga ialah orang yang paling rapat dengan pelajar. Jika seseorang pelajar mendapat kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa, dia akan berasa selesa di rumah dan dapat menumpukan perhatiannya kepada pelajaran. Ibu bapa yang prihatin akan kebajikan serta pelajaran anak-anak mereka juga akan memberikan perhatian serius kepada emosi, minda serta pemakanan anak-anak mereka.
Kejayaan yang dikecapi seseorang pelajar itu pastinya hanya dapat diraih sekiranya pelajar tersebut berusaha seoptimanya secara bersepadu kerana ‘kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.’

07 Apr 2012 03:54:30 PM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Izinkan saya sekali lagi berkongsi pendapat. Kejayaaan murid juga bergantung kepada kejayaannya mengatasi tekanan hidup. Antara tekanan hidup yang utama dikalangan murid adalah rasa marah. Kemarahan adalah satu masalah utama emosi. Stres dialami oleh semua orang sama ada di rumah atau sekolah. Stres, apabila keterlaluan, berpanjangan dan anda tidak ada kemampuan daya tindak akan membawa kepada kemarahan.
 Guru dapat menjadi sebahagian elemen pelengkap kejayaan murid dengan memberikan ruang dan cara mengurangkan kemungkinan untuk murid stres. Antara langkahnya adalah:
· Latih murid berfikir secara positif
· Minta murid jangan salahkan orang lain apabila berlaku kesilapan.
· Minta murid belajar menyukai diri sendiri
· Latih murid untuk sentiasa bertenang
· Adakan hobi menarik untuknya
· Buatkan jadual untuk murid luangkan masa untuk keluarga, sekolah dan hobi.
· Dapatkan tidur yang cukup
· Dapatkan ahli keluarga/guru untuk meluahkan masalah
· Latih murid sentiasa rasional.
· Wujudkan  matlamat realistik untuk murid mencapai impiannya.
09 Apr 2012 08:33:28 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Izinkan saya mengemukan pandangan bagi dikupas bersama dalam forum ilmu ini.Bagi masyarakat Malaysia, kriteria kejayaan murid diukur melalui pendidikan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).
Guru hanyalah sebagai pelengkap kejayaan pelajar kerana terdapat faktor lain yang turut  mempengaruhi. Ibu bapa juga mempunyai aspirasi tersendiri terhadap perkembangan anak-anak mereka dari segi akademik, sosial dan emosi termasuk aspek konsep kendiri dan motivasi pencapaian.
Pencapaian akademik pelajar juga dipengaruhi oleh latar belakang seseorang pelajar serta tahap potensi dan intelek individu. Selain itu, faktor konsep kendiri dan motivasi pencapaian juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pencapaian akademik seseorang pelajar.
Pendapat ini disokong melalui rujukan di mana menurut Crow & Crow (1983), darjah pencapaian seseorang pelajar dalam proses pengajarannya banyak bergantung kepada sikap, minat dan motivasi yang berterusan. Justeru itu, kekuatan kedua-dua konsep kendiri sama ada akademik dan bukan akademik serta motivasi pencapaian perlu dikenalpasti supaya sesuatu boleh dilakukan bagi mengembangkan mana-mana yang baik terhadap pelajar khasnya dan sekolah amnya.
Jika benar guru adalah faktor pelengkap, apa pula helah bela diri yang akan diutarakan apabila wujud masalah disiplin dan sosial yang semakin membimbangkan bukan saja wujud di kalangan pelajar malah di kalangan warga pendidik.
20 Apr 2012 10:11:16 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Terima kasih atas pandangan tuan. Izinkan saya mengutarakan beberapa pandang saya melalui rujukan kajian ilmiah. Pada fikiran saya, guru hanya wujud di antara faktor pelengkap bagi kejayaan pelajar. Ini kerana pelbagai hubungan saling meransang atau menganggu kejayaan murid.
Di antara kajian-kajian itu ialah hubungan antara konsep kendiri, motivasi pencapaian dan pencapai. Ini menyebabkan isu yang menjadi semakin penting dalam bidang pendidikan. 
Misalnya kajian-kajian oleh Byrne & Worth Gavin (1996) dan Skaalvik (1990) telah mendapati pencapaian akademik dan konsep kendiri mempunyai perkaitan yang bermakna.
Kecemerlangan pelajar sering dikaitkan dengan pelbagai faktor yang dikatakan mempengaruhinya. Antaranya termasuklah faktor keluarga, rakan, guru, sekolah dan paling penting adalah sikap pelajar itu sendiri (Centra & Potter, 1980).
Selain itu, satu kajian yang dijalankan oleh Mohd Nasir Khalid (1997) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia mendapati bahawa faktor-faktor seperti keyakinan pelajar, status sosioekonomi keluarga, jantina, kedudukan sekolah, persekitaran sekolah, dan pencapaian/pengalaman akaedmik terdahulu.
20 Apr 2012 10:25:28 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Terima kasih atas maklumat cikgu, izinkan saya mengutarakan sedikit kajian yang menyokong isu berkaitan guru hanyalah sebagai pelengkap kejayaan pelajar.
Satu model proses pendidikan yang dibina oleh Bryant (1974, dalam Alias Baba, 1989)  menerangkan bahawa terdapat tiga jenis kategori yang memberi kesan kepada hasil pembelajaran yang umumnya adalah ukuran bagi kejayaan pelajar.
(i). Katogeri pertama.
a. Kategorikan ini adalah sebagai input dari pelajar yang terdiri dari faktor latar belakang, faktor kebolehan dan sifat peribadi. 
b. Faktor latar belakang merangkumi faktor sosiologikal seperti status sosioekonomi, struktur keluarga dan interaksi dalam keluarga.
b. Faktor kebolehan dan sifat peribadi merujuk kepada perkembangan yang merangkumi faktor psikologi seperti kemahiran belajar, kebiasaan belajar, aptitud, jantina dan umur.
(ii) Katogeri kedua.
a. Kategori ini merupakan proses pendidikan yang merangkumi faktor-faktor seperti kaedah pengajaran, aktiviti pembelajaran, suasana bilik darjah, kemudahan di sekolah, jenis sekolah, jenis kurikulum dan personaliti guru.
(iii) Katogeri ketiga.
a. Katogeri ini merangkumi sikap, motivasi, aspirasi dan harapan dan dinamakan juga sebagai unsur perantaraan.
b. Katogeri ini dipengaruhi oleh latar belakang dan sifat peribadi pelajar, dan proses pendidikan, seterusnya mempengaruhi hasil pembelajaran.
Selain dari tiga katogeri ini, mungkin terdapat faktor-faktor lain yang tidak diketahui yang mempengaruhi hasil pembelajaran yang mana katogeri ini dinamakan sebagai pengaruh lain.

20 Apr 2012 10:48:35 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Izinkan saya mengulas pendapat saya yang menyokong bahawa guru hanyalah sebagai pelengkap kejayaan pelajar.
Saya hanya akan fokuskan model teori yang menyatakan faktor pembelajaran pengajaran bilik darjah juga menunjukkan hubungan antara beberapa faktor atau pembolehubah yang mempengaruhi kejayaaan  pelajar.
Model teori ini diadaptasi dari Model Pengajaran Mitzel’s, seperti yang diterangkan oleh Dunkin dan Biddle (1974, dalam Ball, Garton, & Dyer, 2001). Dalam model ini, Dunkin dan Biddle menerangkan bahawa kajian tentang pengajaran dan pembelajaran boleh dibahagikan kepada empat kategori pembolehubah iaitu ‘presage’, ‘context’, ‘process’ dan ‘product’.
(i)  Presage Variable
Merangkumi perkara-perkara yang memberi kesan kepada guru dan tingkahlaku pengajaran guru tersebut iaitu perkara-perkara yang menyumbang kepada proses pengajaran.
(ii) Context Variable 
Ianya adalah perkara yang disebabkan oleh faktor pelajar itu sendiri. Ianya termasuk latar belakang pelajar pengetahuan dan kemahiran terdahulu pelajar dan penglibatan pelajar dalam organisasi serta aktiviti yang mungkin berpotensi membentuk personaliti dan pembangunan kemahiran mereka.
(iii) Process Variable
Merupakan proses yang menerangkan tentang interaksi antara tingkahlaku guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, ianya termasuk aktiviti-aktiviti dan program-program berkenaan yang menyokong interaksi antara guru dengan pelajar atau interaksi pelajar dengan pelajar.
(iv) Product Variable
Ketiga-ketiga kategori pembolehubah diatas dikatakan mempengaruhi pembolehubah keempat iaitu Product Variable. Merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi hasil dari pembelajaran dan pengajaran, contohnya seperti pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tertentu.
Diharapkan agar kita sama-sama berlapang dada memurnikan dan melengkapkan faktor-faktor bagi memakmurkan kejayaan anak didik kita.
20 Apr 2012 11:16:51 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI
Forum 5 (6 Mei 2012)
Izinkan saya menyatakan rasa yakin saya bahawa guru hanyalah sebagai antara faktor pelengkap kejayaan pelajar. Rujukan kajian yang saya tintakan harap dapat dijadikan kekuatan bersama.
· Secara ringkasnya, tiga kategori faktor utama yang memberi kesan terhadap kejayaan  pelajar iaitu faktor guru, faktor pelajar dan faktor proses pembelajaran dan pengajaran.
· Faktor minat dan sikap pula merujuk kepada bagaimana penerimaan pelajar dari segi minat dan sikap terhadap sesuatu mata pelajaran yang sedang diikuti.
· Faktor jantina merujuk kepada lelaki atau pun perempuan,
· manakala faktor bangsa merujuk kepada bangsa pelajar samada berbangsa Melayu, Cina, India dan Bumiputra.
Satu model pembelajaran di sekolah yang dibangunkan oleh Biggs dan Moore (1993) juga mengatakan bahawa terdapat tiga kumpulan faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah ciri-ciri guru, ciri-ciri pelajar dan juga aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran.
Menurut Shahabuddin Hashim & Dr. Rohizani Ismail (2003) dalam bukunya (Psikologi Pembelajaran dan Profesional) ‘Pengetahuan berkenaan psikologi pembelajaran dan penampilan karektor mempunyai kaitan rapat dengan profesion perguruan dan ibu bapa bagi memahami dan membantu perkembangan proses pembelajaran pelajar dan anak-anak, serta bagi mendorong perubahan tingkahlaku yang mempengaruhi  menentukan kejayaan seseorang’.
20 Apr 2012 11:37:03 AM
WAN MOHD AFFENDY BIN MUSTAPAI

Tiada ulasan:

Catat Ulasan