Selasa, 27 Ogos 2013

Ciri Pendidik Berkesan dan Berkualiti.Pendidik Berkesan dan Berkualiti.

Dalam berusaha mencari keredhaaNYA dan izinNYA dapat saya tintakan seadanya beberapa  ciri pendidik yang berkesan (Highly Effective Teachers).

A.  Pengetahuan mendalam tentang SubjectMatter.

 • Guru berkesan mempunyai latihan dan pembangunan kemahiran dalam bidang akademik yang diajarnya.
 • Mereka bekerja kuatuntuk memastikan pengetahuan dan kemahirannya terkini dan tepat (sharp).

 B.  Perancangan Instructional Guru yang baik menyediakan RancanganPengajaran in advance supaya masamengajar tidak terbazir.

 • Merekabekerjasama memastikan standard pengajaran dan standard prestasi yangdicapai pelajar berada pada aras yg tinggi

C.  Pengetahuan tentang Pentaksiran dan Penilaian

 • Guru berkesan mempunyai program yang sistematik untuk mentaksir kejayaan usahanya sendiri dan usaha pelajar melakukan perubahan. 
 • Mereka mengelak menilai pelajar secara arbitrary tanpamengetahui objektif pembelajaran dan standard yang perlu dicapai.

D.  Memahami Pelajar dan bagaimana mereka belajar.

 •  Guru berkesan percaya setiap pelajar boleh belajar. (jangan membebel dalam bilik guru dengan memburukkan pelajar yang lemah dan tiada kesediaan belajar. Ingat anda dibayar untuk mendidik, bukannya mengossip.)
 • Setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yg berbeza. One size does not fit all.
 • Guru berkesan merancang pengajarannya sesuai dgn keperluan individu dan seluruh pelajardalam kelas.
 E.  Memotivasi pelajar utk belajar.

 • Guru berkesan tidak sentiasa berdiri di depan kelas dan bersyarah. 
 • Mereka mencipta peluang pembelajaran melalui kerja hands-on, aktiviti dlm kumpulan kecil, bimbingan rakan sebaya dan pengajaran individu.
 • Membuat pembelajaran menyeronokkan melalui pengajaran yg menarik dan relevant. 
 • Murid jua digalakkan berinteraksi secara formal dan hikmah. 
F. Mencipta bilik darjah yg selamat, produktif dan terurus.
 • Guru berkesan faham bahawa disiplin yang tegas menyumbang suasana akademik yang sihat. 
 • Ini dicipta melalui kehadiran, ketepatan waktu, hormat guru dan murid lain serta good conduct. 
 • Guru yg baik faham bahawa murid respond kepada arahan yang konsisten, adil dan tersusun/teratur.
G.  Celik Teknologi.

 • Guru berkesan faham dan terlatih bagaimana menggunakan state-of-the-art technology. 
 • Mereka mengintegrasi teknologi ke dalam pengajaran.
 • Mereka faham bahawa teknologi boleh menjadi alat untuk meningkatkan minat, motivasi dan pencapaian murid.
H.  Memahami dan Mengiktiraf Kepelbagaian(Diversity).

 • Guru berkesan jelas ekspektasi dan komunikasinya bahawa semua murid boleh berjaya mencapai apa sahaja yang dihajati mengikut kebolehan masing-masing. 
 • Guru yang baik mempunyai toleransi sifar kepada diskriminasi, prejudis, perkauman, buli dan pencabulan. Mereka menyemai rasa ingintahu dan hormat menghormati antara kaum, jantina dan budaya.
I.  Mempromosi Hubungan Rumah- Sekolah-Komuniti.
 • Guru berkesan berusaha mengetahui muridnya secara individu dan membina keterbukaan serta jambatan antara rumah dan bilik darjah.
 • Mereka mencipta berbagai rangkaian komunikasi dengan ibu bapa dan ahli masyarakat.
 • Mereka melihat murid secara keseluruhan dan menyedia bantuan dan rujukan kepada yg menghadapi masalah di luar sekolah.
J.  Komitmen kepada Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pembangunan Professional.

 • Guru berkesan boleh bekerja dan merancang secara kolaboratif dgn guru lain. 
 • Mereka sentiasa berkembang dan belajar. 
 • Mereka memotivasi antara satu sama lain dan berkongsi kejayaan. 
 • Tiada antara mereka yang menganggap dirinya sebagai pakar tetapi sebagai pelajar sepanjang hayat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan