Khamis, 4 September 2014

RPH BM TAHUN 2 (3.7)


Mata pelajaran dan Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 2

Tema / Tajuk
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. /
Cintai Alam Sekitar.
Masa
7.30 pagi – 8.30 pagi

Standard Kandungan
3.7
Standard Pembelajaran
3.7.1 / Literasi 2.4

Objektif Pembelajaran
Pada akhir p&p, murid dapat :
      i.            Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul dan tulisan yang kemas.

LINUS
   ii.            Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV dengan betul.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Aktiviti :
      i.            Murid meneliti gambar yang diberikan oleh guru.
   ii.            Murid ditanya oleh guru tentang gambar.
iii.            Murid membacakan perkataan-perkataan yang diberi.
iv.            Murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.
   v.            Murid menulis semula ayat dengan struktur yang betul.
vi.            Murid membacakan semula ayat yang betul.
vii.            Murid membaca perkataan yang diberi.
viii.            Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai supaya menjadi cerita yang lengkap
Aktiviti Literasi :
      i.            Murid mengeja dan membaca perkataan yang dicerakinkan.
   ii.            Murid mencerakinkan perkataan kepada suku kata.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai Murni  - bekerjasama
                      - bertanggungjawab
                      - kebersihan
Keusahawanan
-        Menjual surat khabar lama

Kreativiti & inovasi
-        Membuat barang hiasan daripada bahan terbuang.
Bahan Bantu Mengajar
-        Gambar tunggal
-        Lembaran kerjaPenilaian Pengajaran & Pembelajaran


Murid membaca perkataan dan ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang sesuai.

Refleksi / Impak

Tiada ulasan:

Catat Ulasan