Khamis, 4 September 2014

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIAPELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
RINGKASAN EKSEKUTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2015
INOVASI
KUALITI
KEBERHASILAN
INKLUSIF

RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB 1 KONTEKS DAN PENDEKATAN
BAB 2 VISI DAN ASPIRASI
BAB 3 PRESTASI SEMASA
BAB 4 PEMBELAJARAN MURID
BAB 5 GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
BAB 6 TRANSFORMASI KEMENTERIAN
BAB 7 STRUKTUR SISTEM
BAB 8 PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB 1 :  KONTEKS DAN PENDEKATAN
LATAR BELAKANG PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
PENDEKATAN MEMBANGUNKAN PELAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
GAMBARAN KESELURUHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

BAB 2 :  VISI DAN ASPIRASI
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
▪▪ Akses kepada kejayaan
▪▪ Kualiti standard antarabangsa yang tinggi
▪▪ Ekuiti untuk semua murid
▪▪ Memupuk perpaduan dalam kalangan murid
▪▪ Pelaksanaan berkecekapan tinggi

ASPIRASI MURID
▪▪ Pengetahuan
▪▪ Kemahiran Berfikir
▪▪ Kemahiran Memimpin
▪▪ Kemahiran Dwibahasa
▪▪ Etika dan Kerohanian
▪▪ Identiti Nasional

BAB 3  : PRESTASI SEMASA
AKSES KEPADA PENDIDIKAN
▪▪ Penyertaan hampir sejagat telah dicapai di peringkat rendah dan menengah rendah

KUALITI PENDIDIKAN
▪▪ Prestasi murid dalam peperiksaan awam meningkat
▪▪ Prestasi Malaysia dalam TIMSS
▪▪ Prestasi Malaysia dalam PISA 2009+
▪▪ TIMSS dan PISA menunjukkan bahawa terdapat sekolah berprestasi Baik dan Sangat Baik di Malaysia
▪▪ Peperiksaan awam dan pentaksiran antarabangsa menunjukkan varians dalam standard
▪▪ Kadar tamat persekolahan
▪▪ Persepsi awam tentang kualiti keberhasilan pendidikan adalah bercampur-campur
▪▪ Data sedia ada menunjukkan perkembangan holistik murid sedang berlaku

EKUITI DALAM PENDIDIKAN
▪▪ Jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam negeri di seluruh Malaysia
▪▪ Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin berkurangan
▪▪ Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dengan jenis kebangsaan semakin berkurangan
▪▪ Isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender semakin melebar
▪▪ Status sosioekonomi berterusan memberi impak besar kepada prestasi murid
▪▪ Jurang prestasi murid kekal antara sekolah awam dengan swasta

MEMBINA PERPADUAN MELALUI PENDIDIKAN
▪▪ Pelbagai pilihan persekolahan mewujudkan persekitaran etnik yang homogen
▪▪ Kepelbagaian guru di sekolah
▪▪ Penaziran sekolah JNJK Tahap perpaduan berdasarkan penaziran

MEMAKSIMUMKAN KECEKAPAN
▪▪ Perbelanjaan asas Malaysia yang tinggi berbanding negara yang setara dengannya berdasarkan tiga pengukuran berbeza
▪▪ Perbelanjaan lebih tinggi telah diterjemahkan kepada keberhasilan murid lebih baik dari segi akses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti

 BAB 4  : PEMBELAJARAN MURID
KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
▪▪ Kurikulum bertulis
▪▪ Kurikulum yang diajar
▪▪ Kurikulum untuk pentaksiran
▪▪ Pelan Tindakan: Pembentukan dan aplikasi kurikulum dan pentaksiran abad ke-21
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penambahbaikan kurikulum sedia ada dan persediaan untuk perubahan struktur
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020) dan Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Melaksanakan kurikulum baharu dan kurikulum semak semula

BAHASA
▪▪ Pentaksiran kemahiran berbahasa di Malaysia
▪▪ Pelan Tindakan: Mewujudkan penguasaan bahasa secara meluas
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pengukuhan system sedia ada
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal perubahan struktur
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperluas perubahan struktur

KUMPULAN BERKEPERLUAN KHUSUS
▪▪ Sekolah kurang murid
▪▪ Kumpulan pribumi dan minoriti
▪▪ Pendidikan murid pintar cerdas
▪▪ Pendidikan khas

PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH
▪▪ Pelan Tindakan: Mempercepatkan peningkatan sekolah melalui daerah dan negeri
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mentransformasi kepimpinan negeri dan daerah
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan keluwesan operasi untuk JPN, PPD dan sekolah
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Meluaskan hak membuat keputusan

BAB 5 :  GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
GURU
▪▪ Demografi profesion keguruan
▪▪ Kualiti pengajaran
▪▪ Pemilihan guru
▪▪ Latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesionalisme berterusan
▪▪ Penempatan
▪▪ Persekitaran kerja
▪▪ Ganjaran dan pengurusan prestasi
▪▪ Pelan Tindakan: Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard dan sistem sokongan
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Mengukuhkan kemajuan dan laluan kerjaya
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas

PEMIMPIN SEKOLAH
▪▪ Pemilihan pengetua/guru besar
▪▪ Demografi kepimpinan sekolah
▪▪ Latihan dan pembangunan profesional
▪▪ Persekitaran kerja sedia ada
▪▪ Kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi
▪▪ Pelan Tindakan: Memastikan seorang pengetua berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard pemilihan dan sistem sokongan
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memartabatkan profesion keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas

BAB 6  : TRANSFORMASI KEMENTERIAN
 SISTEM PENYAMPAIAN
▪▪ Penilaian kedudukan semasa
▪▪ Pelan Tindakan: Merapatkan jurang pelaksanaan
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Menetapkan semula peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan penstrukturan semula Kementerian secara meluas
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperkukuh kekuatan organisasi

PRODUKTIVITI SUMBER
▪▪ Pelan Tindakan: Memaksimumkan keberhasilan murid untuk setiap ringgit yang dibelanjakan
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mewajarkan kejayaan segera
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan kecekapan system secara meluas
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan amalan terbaik

INFRASTRUKTUR SEKOLAH
▪▪ Pelan Tindakan: Mengguna pakai standard infrastruktur sekolah seragam disesuaikan dengan keperluan setempat
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Memastikan infrastruktur asas yang mempunyai standard baik untuk semua sekolah
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melengkapkan sekolah untuk menyokong kurikulum yang dipertingkat dan penyampaian pedagogi
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mentakrif keperluan infrastruktur masa depan

ICT dalam PENDIDIKAN
▪▪ Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT untuk pembelajaran
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mempertingkatkan asas ICT
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal inovasi dalam ICT
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan penggunaan meluas sistem ICT yang inovatif

BAB 7  : STRUKTUR SISTEM
 FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN
▪▪ Fasa pendidikan
▪▪ Pendidikan prasekolah
▪▪ Pelan Tindakan: Penyelerasan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Peluasan segera prasekolah dan meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Pengukuhan kejayaan
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Pemastian akses sejagat

LALUAN PENDIDIKAN
▪▪ Laluan pendidikan dan pilihan kerjaya
▪▪ Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pergukuhan pendidikan vokasional
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peningkatan inisiatif
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memastikan laluan pendidikan untuk semua

MEMPERTINGKAT PERPADUAN DI SEKOLAH
▪▪ Struktur sistem semasa dikekalkan
▪▪ Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan
▪▪ Pendidikan Sivik di Malaysia
▪▪ Sekolah Wawasan
▪▪ RIMUP: Integrasi melalui aktiviti kokurikulum
▪▪ Pelan Tindakan: Memperkukuhkan interaksi dan integrasi di semua jenis sekolah
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penyediaan asas
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan intervensi bagi memupuk perpaduan
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Penilaian semula pilihan sekolah dan struktur sistem

SISTEM PEMBELAJARAN: IBU BAPA, MASYARAKAT
DAN SECTOR SWASTA
▪▪ Tahap pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan
▪▪ Pelan Tindakan: Anjakan ke arah sistem berfokuskan pembelajaran
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Sokongan kepada pelibatan ibu bapa dan sektor swasta
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peluasan pelibatan ibu bapa dan swasta
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menggalakkan pertambahan inovasi sektor swasta


BAB 8  : PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
MENYUSUN LANGKAH PELAKSANAAN TRANSFORMASI
▪▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan kecekapan sistem dengan menyokong guru dan memberi tumpuan kepada kemahiran teras
▪▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memacu peningkatan sistem
▪▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menganjak ke arah kecemerlangan dengan meningkatkan tadbir urus yang luwes

MELAKSANAKAN MEKANISME PENYAMPAIAN DENGAN KAEDAH
BERBEZA
▪▪ Mengukuhkan komitmen dan keupayaan kepimpinan dalam Kementerian
▪▪ Mewujudkan satu unit kecil yang mempunyai kuasa untuk memacu pelaksanaan Pelan Pendidikan
▪▪ Memperhebat pengurusan prestasi dalaman dan luaran
▪▪ Mendapat sokongan pegawai Kementerian dan pihak berkepentingan lain

MEMULAKAN PERJALANAN
▪▪ Persediaan untuk penghasilan Laporan Akhir Pelan Pembangunan Pendidikan
▪▪ Perubahan dan dapatan awalTiada ulasan:

Catat Ulasan