Isnin, 1 Ogos 2016

imbuhan 95/2016/tb)

IMBUHAN
·                      
·                     Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga. Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan (kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata keterangan, dan kata bilangan).
·                     Imbuhan dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti yang berikut:
·                      
·                     Imbuhan
·                     Penerangan
·                     Contoh
·                      
·                     awalan
·                     Imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar
·                     beR-, di-, ke-, meN-, peN-, peR-, se-, teR-
·                     awalan rangkap
·                     Imbuhan rangkap yang diletakkan di hadapan kata dasar
·                     dipeR-
·                     mempeR-
·                     akhiran
·                     Imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar
·                     -an, -i, -kan
·                     apitan
·                     Imbuhan yang diletakkan serentak, iaitu di hadapan dan di belakang kata dasar
·                     beR-…-an, beR-…-kan,
·                     ke-…-an, meN-…-i,
·                     meN-…-kan, mempeR-…-i, mempeR-…-kan, peN-…-an, peN-…-kan
·                     sisipan
·                     Imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar
·                     -el-, -em-, -er-
·                      
·                      
·                     A.   Imbuhan Awalan
·                     1.   Awalan beR-… (be…, bel…, ber…)
·                           Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Melakukan perbuatan
·                     Contoh:   berbual, bertumbuk, berjoging, berlari, berlakon
·                     1. Setiap hari Azim berjalan kaki ke sekolah
·                     2. Amin berbasikal ke pantai.
·                     2. Perbuatan berlaku kepada diri sendiri
·                     Contoh:   bersikat, bersolek, berhias, berdandan, bergincu
·                     1. Kakak sedang bersikat di dalam biliknya.
·                     2. Puan Zakiah tidak pandai bersolek.
·                     3. Perbuatan berbalas-balas
·                     Contoh:   bergaduh, bertengkar, bergelut
·                     1. Anak-anak kecil itu bergaduh berebut pistol 
·                         mainan.
·                     2. Kedua-dua pemuda itu suka bergusti.
·                     4. Keadaan telah sedia berlaku
·                     Contoh:   berjahit, bercat, bergam, bertampal, berikat
·                     1. Papan lantai bilik itu sudah berketam.
·                     2. Pintu bilik bacaan itu telah berkunci.
·                     5. Memiliki
·                     Contoh:   beranak, berumah, beristeri,
·                     berpejabat, berjanggut
·                     1. Kucing betina itu beranak empat.
·                     2. Wanita muda itu masih belum bersuami.
·                     6. Memakai
·                     Contoh:   berbaju, berseluar, berkasut,
·                     berselipar, berselendang
·                     1. Pengemis itu berseluar pendek sahaja.
·                     2. Kakak berjam tangan baru hari ini.
·                      
·         Awalan beR- akan bertukar menjadi awalan ‘be’ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf ‘r’.
·         Contoh:
·                                     ber + rambut = berambut
·                                     ber + rakit     = berakit
·                      
·         Awalan beR- akan bertukar menjadi awalaan ‘bel’ apabila digabungkan dengan kata ‘ajar’ dan ‘unjur’.
·         Contoh:
·                                     ber + ajar   = belajar
·                                     ber + unjur = belunjur
·         Awalan beR- akan bertukar menjadi awalan ‘be’ apabila digabungkan dengan kata dasar yang suku kata pertamanya berakhir dengan huruf ‘er’.
·         Contoh:
·                                     ber + kerja = bekerja
·                                     ber + serta = beserta
·                      
·                     2.  Awalan ‘di-
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja pasif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri 
·                         orang ketiga.
·                        Contoh:   diambil, diajar, dijahit, dimakan dsb
·                     1. Anak kecil itu diasuh oleh orang gajinya.
·                     2. Pensel itu diasah oleh Salim.
·                      
·         Dalam binaan ayat, kata kerja pasif yang berawalan ‘di-‘ digunakan hanya untuk diri orang ketiga sahaja.
·         Contoh:
·                                        a)   Pokok itu ditebang oleh mereka. (√)
·                                        b)   Pokok itu ditebang oleh saya. (X)
·                                        c)   Pokok itu ditebang oleh awak? (X)
·                      
·         Dalam penulisan awalan ‘di-’ mesti ditulis rapat dengan kata kerja yang menyertainya.
·         Contoh:
·                                     di makan (X)                        dimakan (√)
·                                     di conteng (X)                       diconteng (√)
·                      
·         Imbuhan ‘di- yang berfungsi sebagai kata sendi mesti ditulis jarak dengan kata nama yang menyertainya.
·         Contoh:
·                                     di dalam (√)                          didalam (X)
·                                     di atas (√)                              diatas (X)
·                                     di antara (√)                          diantara (X)
·                      
·                     3. Awalan ‘ke
·                      Penggunaan:   Untuk membentuk kata nama terbitan.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Yang dijadikan
·                     Contoh:   ketua, ketagih, kehendak, kekasih
·                     1. Ketua rombongan itu gagal menjalankan 
·                         tugasnya.
·                     2. “Kami terpaksa menurut segala 
·                         kehendaknya,” kata Aziz dan Sanusi kepada
·                         Karim.
·                     2. Kata bilangan tingkat
·                     Contoh:   kedua, kelapan, kesepuluh
·                     1. Mereka terpaksa berbaris di barisan yang 
·                         kesepuluh dalam perhimpunan itu.
·                     2. Pelajar yang duduk di barisan kedua itu, anak 
·                         Encik Seman.
·                     3. Kata bilangan himpunan
·                     Contoh:   kedua-dua, ketiga-tiga, kelapan-lapan
·                      
·                     1. Keempat-empat batang sungai itu telah 
·                         tercemar.
·                     2. Kelapan-lapan ekor lembu itu dijangkiti
·                         penyakit kuku dan mulut.
·                      
·         Dalam penulisan awalan ‘ke-’ yang digabung dengan angka mesti ditulis jarak dan dibubuh tanda sempang ( - ).
·         Contoh:
·                                     ke - 21                    ke - 60                    ke – 100
·                      
·         Dalam penulisan, awalan ‘ke-‘ yang berfungsi sebagai kata sendi mesti ditulis jarak dengan kata nama yang menyertainya.
·         Contoh:
·                                     ke dalam (√)                         kedalam (X)
·                                     ke atas (√)                             keatas (X)
·                                     ke bawah (√)                        kebawah (X)
·                      
·                     4.  Awalan meN- (me…, mem…, men…, meng…, menge…, meny…)
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Melakukan perbuatan
·                     Contoh:   membunuh, mencuri, meramas,
·                     merendam
·                     1. Anak kecil itu merangkak di bawah meja.
·                     2. Faizal memukul adiknya dengan kayu
·                         pembaris.
·                     2. Menjadi
·                     Contoh:   menguning, mengembang, mengecut, mengecil
·                     1. Bisul pada pahanya itu telah mengecut.
·                     2. Daun bunga itu menguncup apabila disentuh.
·                     3. Menjadi seperti
·                     Contoh:   membatu, membisu
·                     1. Tayar basikal yang bocor itu mulai 
·                         mengempis.
·                     2. Benjol di kepalanya itu telah membesar 
·                         seperti telur ayam.
·                     4. Mengeluarkan bunyi
·                     Contoh:   menyalak, mengiau, mengaum,
·                     menjerit
·                     1. Anak kucing itu mengiau kelaparan.
·                     2. Ibu kambing itu mengembek sepanjang
·                         malam.
·                     5. Membuat
·                     Contoh:   melukis, menganyam, mengepam,
·                     mengepos
·                     1. Ibu sedang mengayak tepung di dapur.
·                     2. Nenek sedang menganyam tikar mengkuang 
·                         yang ditempah oleh pelanggannya.
·                     6. Menghala
·                     Contoh:   menghilir, mendarat, menghulu
·                     1. Mereka menghadapi pelbagai rintangan ketika
·                         hendak menghulu sungai itu.
·                     2. Penerjun itu berjaya mendarat di kawasan 
·                         lapang itu.
·                      
·         Awalan meN- akan bertukar menjadi awalan ‘me- apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf l, m, n, ng, ny, r, dan w.
·         Contoh:
·                                     me + lawan    = melawan                   me + nyanyi         = menyanyi
·                                     me + masak   = memasak                 me + rawat            =  merawat
·                                     me + naik       = menaik + i me + warna           =  mewarna
·                                     me + nganga  = menganga
·                      
·         Awalan meN- akan bertukar menjadi awalan ‘mem-’ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf b, f, p, v.
·         Contoh:
·                     mem + buat          = membuat                           mem + pamer       = mempamer + kan
·                     mem + fitnah       = memfitnah                        mem + varnis       = memvarnis
·                      
·         Awalan meN- akan kekal sebagai awalan ‘men-’ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf c, d, j, t, z dan sy.
·         Contoh:
·                                     men + cari             = mencari                              men + ternak        = menternak
·                                     men + dapat         = mendapat                          men + ziarah        = menziarah + i
·                                     men + jahit           = menjahit                            men + syarat        = mensyarat + kan
·                      
·         Awalan meN- akan bertukar menjadi awalan ‘meng-’ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf vokal a, e, i, o, u dan huruf-huruf konsonan g, h, k, kh.
·         Contoh:
·                                     meng + gali           = menggali                            meng + elak          = mengelak
·                                     meng + hantar      = menghantar                       meng + ikut           = mengikut
·                                     meng + kaji           = mengkaji                            meng + olah          = mengolah
·                     meng + khianat    = mengkhianat + i               meng + ukur         = mengukur
·                                     meng + atur          = mengatur
·                      
·                     5.    Awalan peN… (pe…, pem…, pen…, penye… dan peny…)
·                            Penggunaan:   Membentuk kata nama daripada kata kerja ataupun daripada kata adjektif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Orang yang melakukan perbuatan
·                         Contoh:   pelakon, pencuri, penapis, pemain
·                     1. Pemain bola sepak itu kelihatan lincah sekali
·                         apabila beraksi di padang.
·                     2. Pelakon drama itu dapat membawakan watak
·                         yang dilakonnya itu dengan baik sekali.
·                     2. Sifat/tabiat
·                     Contoh:   periang, pemalas, penakut, pemalu
·                     1. Abang Moin seorang yang penakut.
·                     2. Si pemalas itu menghabiskan masanya
·                        dengan tidur dan berkhayal.
·                     3. Orang yang suka melakukan sesuatu
·                         perbuatan
·                     Contoh:   peminum, pemabuk, pendiam, penidur
·                     1. Orang tua yang peminum itu jarang bertegur 
·                         sapa dengan kami.
·                     2. Pemuda itu seorang yang pendiam.
·                     4. Alat/sesuatu yang digunakan untuk membuat 
·                        sesuatu kerja
·                        Contoh:   pencakar, pengaut, penggali,
·                       pembakar
·                     1. Pak Ali menggunakan pengaut sampah untuk
·                         mengaut sampah di dalam longkang itu.
·                     2. Alat pembakar roti itu telah rosak.
·                     5. Sesuatu yang menyebabkan jadi
·                        Contoh:   pemanis, pengeras, penyakit, perosak
·                     1. Ubat pengeras getah itu beracun.
·                     2. Serangga perosak digunakan untuk
·                         memerangkap tikus yang berkeliaran itu.
·                      
·         Awalan peN- akan bertukar menjadi awalan ‘pe-‘ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf l, m, n, ng, ny, r, w, dan s.
·         Contoh:
·                                     pe + lawat             = pelawat                              pe + nyanyi           = penyanyi
·                                     pe + main              = pemain                               pe + rawat             = perawat
·                                     pe + nama             = penama                              pe + waris              = pemanis
·                                     pe + nganga          = penganga                           pe + salah              = pesalah
·                      
·         Awalan peN- akan bertukar menjadi awalan ‘pem-‘ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf b, f, p, dan v.
·         Contoh:
·                                     pem + bakar         = pembakar
·                                     pem + fikir            = pemikir (huruf ‘f’ digugurkan)
·                                     pem + pahat         = pemahat (huruf ‘p’ digugurkan)
·                                     pem + varnis         = pemvarnis
·                      
·         Awalan peN- akan bertukar menjadi awalan ‘pen-‘ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf c, d, j, t, a, dan sy.
·         Contoh:
·                                     pen + cadang        = pencadang                         pen + ternak         = penternak
·                                     pen + dulang         = pendulang                          pen + ziarah          = penziarah
·                                     pen + jerat             = penjerat                              pen + syarah         = pensyarah
·                      
·         Awalan peN- akan bertukar menjadi awalan ‘peng-‘ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf-huruf vokal a, e, i, o, u dan huruf-huruf konsonan g, h, k, dan kh.
·         Contoh:
·                                     peng + ajar            = pengajar                             peng + ganas        = pengganas
·                                     peng + elak           = pengelak                            peng + hantar       = penghantar
·                                     peng + ikat            = pengikat                             peng + kaji            = pengkaji
·                                     peng + olah           = pengolah                            peng + khianat     = pengkhianat
·                                     peng + urut            = pengurut
·                      
·         Awalan peN- akan bertukar menjadi awalan ‘penge-‘ apabila digabungkan dengan kata-kata yang mengandungi satu suku kata sahaja.
·         Contoh:
·                                     penge + bom         = pengebom
·                                     penge + tin            = pengetin
·                                     penge + cat           = pengecat
·                      
·         Awalan peN- akan bertukar menjadi awalan ‘peny-‘ apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf ‘s’.
·         Contoh:
·                                     peny + sakit          = penyakit (huruf ‘s’ digugurkan)
·                                     peny + sajak         = penyajak (huruf ‘s’ di gugurkan)
·                      
·                     7   Awalan peR… (pe…, pel… dan per…)
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata nama.
·                      
·                     Makna
·                     Ayat Contoh
·                      
·                     1. Orang yang berbuat sesuatu atau pelaku
·                        Contoh:   pengawas, pemuzik, petani, pesawah, pelaut
·                     1. Petani itu sedang bekerja di bendang.
·                     2. Ayah Ah Keong seorang pemuzik yang terkenal di tanah air.
·                     2. Orang yang diperlakukan
·                         Contoh:   pesuruh, petuduh
·                     1. Petuduh itu akhirnya mengakui kesalahannya.
·                     2. Pesuruhnya itu berasal dari tanah seberang.
·                      
·         Awalan per- digunakan kepada tiga patah perkataan sahaja.
·         Contoh
·                                     perburu                  pertandang           pertapa
·                      
·                     8.  Awalan ‘se-’
·                          Penggunaan:   Membentuk kata sendi, kata hubung, kata bilangan dan penjodoh bilangan.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Satu
·                        Contoh:   sebuah, sebiji, seekor, seorang,
·                        sebatang
·                     1. Ayah ke laut bebekalkan sebuku roti dan
·                        sebotol air.
·                     2. Adik memakai sepasang anting-anting
·                         berlian.
·                     2. Sama
·                         Contoh:   sebangsa, seagama, setaraf, sepadan
·                      
·                     1. Pasangan mempelai itu tidak sepadan.
·                     2. Mereka berdua seagama.
·                     3. Sama-sama
·                         Contoh:   senegeri, seasrama, sekampung,
·                         serumah
·                     1. Karim dan Abu tinggal serumah.
·                     2. Pelajar-pelajar lelaki itu tinggal seasrama.
·                     4. Seluruh
·                         Contoh:   sekeluarga, se-Malaysia, sedunia
·                     1. Masyarakat sedunia menangisi kematian
·                         mengejut negarawan yang mashyur itu.
·                     2. Mereka sekeluarga ke Morib untuk berkelah.
·                     5. Sama dengan
·                        Contoh:   seberat, segemuk, secantik, sekaya
·                     1. Latif tidak setinggi Busu.
·                     2. Ramlah tidak segemuk Siti.
·                     6. Masa/waktu
·                        Contoh:   setelah, sebelum, sesudah
·                     1. Sesudah dikukur, kelapa itu perlu diperah 
·                         untuk mendapatkan santannya.
·                     2. Setelah selesai makan minum mereka pun
·                         pulang ke asrama.
·                      
·         Awalan se- yang digabungkan dengan kata adjektif menyatakan makna sama dengan. Oleh itu, dalam binaan ayat kata sendi tidak boleh digunakan selepas kata adjektif yang berimbuhan se-.
·         Contoh:
·                                     1.a)   Ayahnya tidak sekacak dengan ayah Meon. (X)
·                                        b)   Ayahnya tidak sekacak ayah Meon. (√)
·                      
·                     9.   Awalan teR- (te-, tel-, dan ter-)
·                          Penggunaan:
·                                     1.   Membentuk kata kerja tak transitif
·                                     2.   Membentuk kata adjektif
·                                     3.   Membentuk kata kerja pasif
·                                     4.   Membentuk kata sendi
·                      
·                     Makna
·                     Ayat Contoh
·                      
·                     1. Tidak sengaja atau secara tiba-tiba
·                         Contoh:   terpijak, tersepak, tertikam, terpicit, 
·                         terbunuh
·                     1. Askar yang sedang beroperasi di dalam hutan
·                        itu terpijak jerangkap samar.
·                     2. Kassim terbunuh dalam kemalangan jalan
·                         raya baru-baru ini.
·                     2. Keadaan yang berterusan
·                         Contoh:   tertanya-tanya, terbayang-bayang,
·                         teringat-ingat, terfikir-fikir
·                     1. Manisah tertanya-tanya akan maksud kata-
·                         kata pemuda yang kacak itu.
·                     2. Junaidah terfikir-fikir akan zaman silamnya.
·                     3. Paling
·                         Contoh:   tercantik, terkecil, termasyhur,
·                         terindah
·                     1. Tempayan yang terkecil itu dibelinya dengan
·                         harga yang agak tinggi.
·                     2. Raja yang termasyhur itu telah mangkat.
·                     4. Keupayaan
·                        Contoh:   terbuang, terangkat, terdaki, 
·                        terbayar, tercapai
·                     1. Dali tidak terdaki bukit yang tinggi itu.
·                     2. Aminah terangkat kampit beras yang besar
·                        itu.
·                      
·         Awalan teR- yang digabungkan dengan kata adjektif tidak dapat berfungsi sebagai predikat ayat.
·         Contoh:
·                                        a)   Hasbi tergemuk di dalam kelasnya. (X)
·                                        b)   Hasbi paling gemuk di dalam kelanya. (√)
·                      
·         Awalan teR- akan berubah menjadi amalan ‘te-’ apabila digabungkan dengan kata dasar yang suku kata pertamanya diakhiri ‘er’.
·         Contoh:
·                                     ter + sergam          = tesergam
·                                     ter + perlus            = teperlus
·                      
·                      
·         Amalan teR- akan berubah menjaddi awalan ‘tel-’ apabila digabungkan dengan kata anjur.
·         Contoh:
·                                     ter + anjur             = telanjur
·                      
·                     B   Imbuhan Awalan Rangkap
·                      
·                     1.  Awalan rangkap dipeR-
·                         Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja pasif diri ketiga daripada kata kerja transitif
·                         yang berawalan memper-.
·                      
·                     Makna
·                     Ayat Contoh
·                      
·                     1. Dijadikan seperti
·                         Contoh:   diperalatkan, diperkuda, diperbudak
·                     1. Mereka tidak suka diperhamba begitu.
·                     2. Mahmud diperkuda oleh majikannya sendiri.
·                     2. Menjadikan lebih
·                         Contoh:   diperkuat, diperkecil, diperluas,
·                         diperbesar
·                     1. Jalan raya itu akan diperlebar untuk 
·                         kemudahan orang ramai.
·                     2. Jambatan yang besar itu akan diperbesar 
·                         tidak lama lagi.
·                     3. Di bahagi
·                     Contoh:   diperdua, dipertiga, diperlapan
·                     1. Keuntungan daripada perniagaan itu akan 
·                         diperdua dengan pemilik tanah.
·                     2. Pendapatan ayah akan akan diperdua dengan 
·                         ibu kerana itu kehendak ayah sendiri.
·                      
·         Dalam binaan ayat, awalan rangkap dipeR- akan bertukar menjadi awalan rangkap dipe- apabila digabungkan dengan kata dasar yang suku kata pertamanya diakhiri ‘er’.
·         Contoh:
·                                     diper + cermin      = dipecermin
·                      
·         Dalam binaan ayat, awalan rankap dipeR- akan bertukar menjadi awalan rangkap dipel- apabila digabungkan dengan kata ‘ajar’.
·         Contoh:
·                                     diper + ajar + i      = dipelajari
·                      
·         Dalam binaan ayat awalan rangkap dipeR- yang disertai kata adjektif tidak perlu diimbuhkan dengan akhiran ‘kan’.
·         Contoh:
·                                     diperluaskan (X)                                  diperluas (√)
·                                     diperbesarkan (X)                                diperbesar (√)
·                      
·                      
·                     2.  Awalan rangkap mempeR-
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif aktif apabila digabungkan dengan kata
·                     nama, kata adjektif, kata bilangan dan kata sendi.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Menjadi seperti
·                        Contoh:   memperkudakan, memperalatkan,
·                        memperbudakkan
·                     1. Saya tidak suka akan sikapnya 
·                         memperbudakkan orang lain.
·                     2. “Kamu jangan cuba memperalatkan saya,” 
·                         kata Jamil kepada Yunus.
·                     2. Menjadikan lebih
·                     Contoh:   memperkecil, mempertinggi,
·                     memperluas, memperindah
·                     1. Pak Dollah memperluas tanaman kelapa sawit     bagi meningkatkan keuntungannya.
·                     2. Kami cuba memperkecil saiz pondok itu
·                         supaya kelihatan lebih molek.
·                      
·                     3. Mendapat sesuatu
·                        Contoh:   memperoleh
·                     1. Mary memperoleh markah yang paling tinggi
·                         dalam ujian itu.
·                     2. Kami memperoleh bantuan makanan daripada 
·                         orang asli ketika kami sesat di dalam hutan.
·                     4. Membahagikan
·                        Contoh:   memperlima, memperenam,
·                        memperlapan
·                     1. Pak Seman memperdua hasil pendapatannya
·                         dengan menantunya itu.
·                     2. Mereka mempertiga keuntungan perniagaan
·                         buah-buahan itu dengan rakan kongsi mereka.
·                      
·         Dalam binaan ayat kata kerja transitif memperoleh tidak perlu ditambah dengan akhiran -i.
·         Contoh:
·                                     memperolehi (X)                  memperoleh (√)
·                      
·         Dalam binaan ayat, kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata adjektif tidak boleh disertai akhiran -kan apabila menggunakan awalan rangkap memper-.
·         Contoh:
·                                     memperluaskan (X)            memperluas (√)
·                                     memperindahkan (X)         memperindah (√)
·                      
·                     C   Imbuhan Akhiran
·                     1.   Akhiran -an
·                          Penggunaan:   Membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata kerja dan kata nama.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Alat/perkakas
·                        Contoh:   kukuran, ayakan, ampangan
·                     1. Ayakan itu telah berkarat.
·                     2. Kukuran itu masih tersimpan di dalam
·                         almari.
·                     2. Tempat
·                        Contoh:   lapangan, bangunan, hentian
·                     1. Mereka berkumpul di Hentian Puduraya.
·                     2. Bangunan usang itu telah pun dirobohkan.
·                     3. Hasil perbuatan
·                        Contoh:   hidangan, masakan, minuman, larian
·                     1. Hidangan itu istimewa sekali.
·                     2. Minuman panas itu menjadi sejuk setelah  
·                         lama dibiarkan.
·                     4. Banyak/luas/besar
·                         Contoh:   lautan, daratan, himpunan, banjaran
·                      
·                     1. Datuk Azhar Mansor akhirnya berjaya 
·                         meredah lautan yang luas itu.
·                     2. Keindahan kawasan hutan di Banjaran
·                         Titiwangsa sukar digambarkan dengan kata- 
·                         kata.
·                     5. Benda tiruan
·                         Contoh:   anak-anakan, orang-orangan
·                     1. Anak-anakan itu berbeza daripada yang lain.
·                     2. Orang-orangan banyak terdapat di kawasan
·                         sawah padi.
·                     6. Pelbagai jenis
·                         Contoh:   buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-
·                         bungaan, biji-bijian 
·                     1. Tanam-tanaman itu sungguh menjadi.
·                     2. Kawasan itu dipenuhi daun-daunan yang
·                         menghijau.
·                     7. Tiap-tiap/setiap
·                         Contoh:   bulanan, mingguan, tahunan
·                     1. Majalah bulanan itu sungguh laris jualannya.
·                     2. Pendapatan tahunannya tidak sampai
·                         RM12,000.
·                     8. Benda/bahan
·                         Contoh:   manisan, asinan
·                     1. Manisan lebah itu bukan yang asli.
·                     2. Asinan itu dibuat daripada campuran bahan 
·                         yang bermutu.
·                      
·         Akhiran -an yang membentuk kata bilangan himpunan membawa makna beberapa. Oleh itu, dalam binaan ayat, kata bilangan himpunan ini tidak boleh disertai kata bilangan yang lain.
·         Contoh:
·                                     a)   Untuk membentuk kawasan padang pasir itu mereka mengambil masa beberapa ribuan
·                            tahun. (X)
·                                     b)   Untuk membentuk kawasan padang pasir itu mereka mengambil masa ribuan tahun. (√)
·                      
·         Dalam penulisan, akhiran -an yang digabungkan dengan angka mesti ditulis jarak dan dibubuh tanda sempang ( - ).
·         Contoh:
·                                     Tahun 60 - an                      Tahun 90 - an
·                      
·                     2.  Akhiran -i
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif.
·                      
·                     Makna
·                     Ayat Contoh
·                      
·                     1. Menjadikan/menyebabkan jadi
·                         Contoh:   akhiri, sakiti, baiki
·                     1. “Jangan sakiti hati ibumu itu, Zaki,” kata 
·                         Lebai Dollah.
·                     2. “Cuba baiki tulisan kamu ini, Liza,” kata 
·                         Cikgu Zainab.
·                     2. Menerangkan unsur tempat/sesuatu
·                        Contoh:   dekati, masuki, naiki
·                     1. “Jangan dekati orang yang kurang siuman itu, 
·                         Ramli,” kata Dol.
·                     2. “Sudah kamu masuki rumah kosong itu, 
·                         Salim?” tanya Aida.
·                      
·                     3.   Akhiran -kan
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif.
·                      
·                     Makna
·                     Ayat Contoh
·                      
·                     1. Menjadikan/menyebabkan jadi
·                        Contoh:   kecilkan, matikan, padamkan,
·                        gosokkan, balutkan
·                     1. “Kecilkan api itu, Swee Lan,” kata Puan 
·                          Anita.
·                     2. “Matikan enjin kereta itu,” kata Daniel 
·                         kepada Rosdi.
·                     2. Melakukan perbuatan
·                        Contoh:   buangkan, ubahkan, alihkan,
·                        pamerkan, catkan, kilatkan
·                     1. “Lapkan meja ini, Sonia,” kata Munir.
·                     2. “Tuangkan air minuman itu ke dalam gelas, 
·                         Ani,” kata Kamala.
·                      
·                     D.   Imbuhan apitan
·                                    
·                     1.  Imbuhan apitan beR-…-an
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja tak transitif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Perbuatan berbalas-balas
·                         Contoh:   bercakar-cakaran, bergelut-gelutan, 
·                         bertarik-tarikan
·                     1. Mereka bercakar-cakaran sesama sendiri.
·                     2. Mereka berdakap-dakapan di khalayak ramai.
·                     2. Perbuatan berterusan
·                         Contoh:   berkibaran, berguguran, berdebaran
·                      
·                     1. Bendera itu tidak kelihatan berkibaran lagi.
·                     2. Air matanya bercucuran.
·                     3. Menunjukkan banyak yang berbuat
·                         Contoh:   beterbangan, berlarian, berciciran,
·                         bergayutan
·                     1. Orang pelarian itu berlarian untuk 
·                         mendapatkan bekalan makanan.
·                     2. Kertas-kertas itu berterbangan di atas jalan 
·                         raya.
·                     4. Masa yang panjang
·                         Contoh:   berlarutan
·                     1. Perbincangan mereka berlarutan hingga pagi.
·                     2. Perlawanan tinju itu berlarutan hingga   
·                         pusingan kedua belas.
·                     5. Menunjukkan keadaan/kedudukan
·                         Contoh:   berasingan, berdekatan, 
·                         berhampiran, berjauhan
·                     1. Mereka tinggal berjauhan.
·                     2. Rumahnya berhampiran dengan padang 
·                         sekolah.
·                      
·         Imbuhan apitan beR-…-an akan bertukar menjadi imbuhan be-…-an apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf ‘r’.
·         Contoh:
·                                     ber + rumah + an = berumahan
·                                     ber + roda + an     = berodaan
·                      
·         Imbuhan apitan beR-…-an akan bertukar menjadi imbuhan bel-…-an apabila digabungkan dengan kata dasar ‘unjur’.
·         Contoh:
·                                     ber + unjur + an   = belunjuran
·                      
·                     2.  Imbuhan apitan beR…kan
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Menggunakan sebagai
·                       Contoh:   berpandukan, berdasarkan, 
·                       beralaskan, berbajukan
·                     1. Dia tidur beralaskan lengan.
·                     2. Mereka menjelajah hutan berpandukan 
·                         kompas dan peta.
·                     2. Dengan/kepada
·                        Contoh:   bersuamikan, beristerikan,
·                        bermenantukan
·                     1. Haji Awang berbesankan orang kaya.
·                     2. Karim beristerikan seorang ustazah.
·                      
·         Imbuhan ‘kan’ pada kata yang berapitan ber-…-kan dapat mewakili kata sendi seperti akan, dengan, pada, dan tentang. Oleh itu, kata sendi nama tidak boleh digunakan selepas kata yang berapitan ber-…-kan.
·         Contoh:
·                                     1.a)   Mereka mencari gua batu itu berdasarkan pada peta. (X)
·                        b)   Mereka mencari gua batu itu berdasarkan peta. (√)
·                                     2.a)   Abu bertanyakan tentang jawapan kepada soalan itu. (X)
·                                        b)   Abu bertanyakan jawapan kepada soalan itu. (√)
·                      
·                     2.  Imbuhan apitan ke…an
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata terbitan.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Tempat
·                         Contoh:   kementerian, kedutaan, kediaman
·                     1. Menteri Besar itu tidak tinggal di kediaman 
·                         rasmi beliau.
·                     2. Abangnya bekerja di Kedutaan Jepun.
·                     2. Keadaan/hal
·                         Contoh:   kemajuan, kemunduran, keputusan
·                     1. Kepandaiannya bermain piano sukar untuk 
·                         ditandingi.
·                     2. Keputusan peperiksaan itu amat mengecewa-
·                         kan.
·                     3. Bersifat/menyerupai sesuatu
·                        Contoh:   kemelayuan, keinggerisan, keanak-
·                        anakan
·                     1. Sifat kemelayuannya jelas kelihatan.
·                     2. Perangainya masih keanak-anakan.
·                     4. Hasil perbuatan
·                        Contoh:   kemiskinan, kekayaan, kemusnahan,
·                        kehancuran
·                     1. Kemusnahan akibat peperangan itu amat 
·                         teruk.
·                     2. Mereka hidup dalam kemiskinan.
·                      
·                     3.  Imbuhan meN-…-i (me-…-i, mem-…-i, men-…-i, meng-…-i, menge-…-i, dan meny-…-i)
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Menunjukkan makna menjadi
·                        Contoh:   menghitami, membanjiri, 
·                        menghakimi, mengetuai
·                     1. Mereka menghitami dinding itu dengan cat.
·                     2. Orang ramai membanjiri stadium itu untuk   
·                         menyaksikan perlawanan tenis.
·                     2. Memberikan sesuatu
·                        Contoh:   menghadiahi, mengirimi,
·                        menganugerahi
·                     1. Salman mengirimi kakaknya sekeping 
·                         poskad.
·                     2. Kamsani menghadiahi ibunya seutas rantai 
·                         emas.
·                     3. Melalui/mengalami
·                        Contoh:   menembusi, menghargai,
·                        mencemburui, mencintai 
·                     1. Suami tua itu mencemburui isterinya yang 
·                         muda jelita itu.
·                     2. Dia tidak tahu menghargai pemberian orang.
·                      4. Melakukan sesuatu perbuatan
·                          Contoh:   menzalimi, mengasari, mengerasi,
·                         membengisi
·                     1. Pemuda itu cuba mengasari Ahmad.
·                     2. Kamal suka menzalimi binatang.
·                     5. Menjadikan sesuatu keadaan
·                        Contoh:   mengubati, mengotori, membaiki,
·                        menghiasi
·                     1. Kakak gemar menghiasi bilik tidurnya.
·                     2. Doktor itu cuba mengubati penyakit ayah.
·                     6. Meniadakan sesuatu
·                         Contoh:   membului, menguliti, merumputi
·                     1. Suhaimi menebasi rumput di halaman 
·                         rumahnya itu.
·                     2. Orang-orang kampung bergotong-royong 
·                         menguliti lembu korban itu.
·                      
·         Akhiran -i pada kata yang berapitan men-…-i berfungsi untuk menggantikan kata sendi seperti akan, atas, dengan, di, ke, kepada, tentang, dan terhadap. Oleh itu, kata sendi nama tidak perlu diletakkan selepas kata kerja tak transitif yang berapitan meN-…-i.
·         Contoh:
·                                     1.a)   Aminah enggan mengakui akan kesilapannya itu. (X)
·                                        b)   Aminah enggan mengakui kesilapannya itu. (√)
·                                     2.a)   Farouk suka menzalimi akan kucingnya itu. (X)
·                                        b)   Farouk suka menzalimi kucingnya itu. (√)
·                      
·                     4.  Imbuhan apitan meN-…-kan
·                     Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Melakukan sesuatu
·                        Contoh: membersihkan, mengemaskan,
·                        menyelenggarakan
·                     1. Kerja-kerja menyelenggarakan bangunan itu
·                         dilakukannya sendiri.
·                     2. Hanif mengaturkan pasu-pasu ibunya itu 
·                         mengikut saiznya.
·                     2. Melakukan sesuatu untuk orang lain.
·                        Contoh: membelikan, mencarikan,
·                        membuatkan
·                     1. Nasir membelikan tunangnya sepasang kasut 
·                         baru.
·                     2. Joned membuatkan ibu sebuah rumah yang
·                         cantik dan selesa.
·                     3. Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar
·                         Contoh:   mengagungkan, membenarkan,
·                         merelakan
·                     1. Kadir membenarkan kami menyertai
·                         rombongan itu.
·                     2. Puan Saodah merelakan pemergian anak 
·                         kesayangannya itu.
·                     4. Menjadikan objek sebagai
·                        Contoh:   mencalonkan, merajakan,  
·                        mengusulkan, mengorbankan
·                     1. Para pelajar telah mencalonkan Azman 
·                         sebagai ketua pengawas sekolah.
·                     2. Mereka telah mengusulkan cadangan itu 
·                         berkali-kali.
·                     5. Memasukkan sesuatu benda ke dalam sesuatu 
·                         tempat
·                        Contoh:   menguburkan, membenamkan,
·                        memenjarakan, merebankan
·                     1. Nenek Halimah sedang merebankan anak-
·                         anak ayamnya itu.
·                     2. Orang-orang kampung menguburkan mangsa-
·                         mangsa kemalangan itu dalam satu liang 
·                         lahad sahaja.
·                     6. Membawa objek ke tempat
·                        Contoh:   mendaratkan, mengetepikan,
·                        menyeberangkan
·                     1. Nelayan itu berjaya mendaratkan seekor anak 
·                         ikan paus.
·                     2. Abang mengetepikan keretanya supaya tidak
·                        menghalang kenderaan lain untuk lalu di jalan 
·                        itu.
·                      
·         Akhiran -kan pada kata yang berapitan meN-…-kan dapat berfungsi sebagai ganti kata sendi akan yang menyertai kata adjektif. Oleh itu, kata sendi tidak boleh diletakkan selepas kata yang berapitan meN-…-kan.
·         Contoh:
·                                     1.a)   Liza membelikan akan ibunya sepasang subang. (X)
·                                        b)   Liza membelikan ibunya sepasang subang. (√)
·                                     2.a)   Pengawal itu tidak membenarkan akan kami masuk. (X)
·                                        b)   Pengawal itu tidak membenarkan kami masuk. (√)
·                      
·                     4.  Imbuhan apitan peN-…-an (pe-…-an, pem-…-an, pen-…-an, peng-…-an, penge-…-an,
·                          peny-…-an)
·                         Penggunaan:   Digunakan untuk membentuk kata nama.
·                      
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Menunjukkan makna proses/hal/usaha
·                         Contoh:   pencemaran, penyatuan,
·                         pembersihan, penukaran
·                     1. Pencemaran alam sekitar perlu diatasi segera.
·                     2. Pembersihan kawasan perumahan itu perlu
·                         dilakukan setiap hari.
·                     2. Hasil perbuatan
·                         Contoh:   pengalaman, pencapaian,  
·                         pendapatan, penemuan
·                     1. Pengalamannya dalam bidang perniagaan  
·                         amat luas.
·                     2. Pendapatannya tidak seberapa.
·                     3. Tempat perbuatan
·                         Contoh:   pendakian, penginapan, penjamuan, 
·                         pelabuhan
·                     1. Mereka gagal meneruskan pendakian itu.
·                     2. Tempat penginapan itu terlalu kotor dan tidak
·                         terurus.
·                      
·                     5.  Imbuhan apitan peR-…-an
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata nama terbitan daripada kata kerja yang berimbuhan
·                          BeR- .
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Perihal sesuatu perbuatan
·                         Contoh:   perdamaian, pertemuan, perlakuan,
·                         perjumpaan
·                     1. Perlakuan sumbang wanita itu amat 
·                         memalukan.
·                     2. Perjuangan pihak antikerajaan itu sia-sia 
·                         sahaja.
·                     2. Sesuatu perbuatan yang dilakukan/hasil 
·                         perbuatan
·                         Contoh:   perhatian, peringatan, perhitungan,
·                         perluasan
·                     1. Perhatiannya tertumpu kepada anak-anak
·                         kecil yang sedang bermain di padang itu.
·                     2. Pertunjukan itu diadakan selama dua malam 
·                         berturut-turut.
·                     3. Tempat berbuat sesuatu kata kerja
·                         Contoh:   peraduan, peranginan, perguruan,
·                         perkuburan
·                     1. Jenazah itu ditanam di tanah perkuburan
·                         Bukit Kiara.
·                     2. Perhimpunan itu tidak mendapat kebenaran 
·                         daripada pihak polis.
·                     4. Tempat sesuatu
·                        Contoh:   perapian, pergelangan, perbaraan,
·                        perpustakaan
·                     1. Banyak buku yang terdapat di perpustakaan 
·                         itu.
·                     2. Api di dalam perapian itu telah padam.
·                      
·                     6.  Imbuhan apitan mempeR-…-i
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Menjadikan
·                        Contoh:   memperingati, mempersuami,
·                        memperisteri, memperkawani dsb
·                     1. Majlis itu diadakan sebagai memperingati 
·                         jasanya kepada negara.
·                     2. Mereka telah memperkebuni tanah terbiar itu.
·                     2. Menjadikan objek memperoleh sifat yang  
·                         tersebut pada kata dasar
·                        Contoh:   memperbarui, memperbaiki
·                     1. Mereka memperbarui azam untuk terus maju
·                         dalam bidang perniagaan.
·                     2. “Kita perlu memberi jalan untuk memperbaiki 
·                         hubungan yang sedia ada,” kata Rizal dan  
·                         Yunus kepada Yassin.
·                      
·         Akhiran -i pada kata yang berapitan mempeR-…-i berfungsi untuk menggantikan kata sendi kepada, tentang dan akan yang menyertai kata kerja tak transitif. Oleh itu, kata sendi tidak boleh diletakkan selepas kata yang berapitan mempeR-…-i .
·         Contoh:
·                                        a)   Mereka memperkebuni akan tanah kerajaan itu. (X)
·                                        b)   Mereka memperkebuni tanah kerajaan itu. (√)
·                      
·                     7.  Imbuhan apitan mempeR…kan
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata kerja transitif.
·                      
·                     Makna
·                      
·                     Ayat Contoh
·                     1. Menjadi objek berlaku
·                        Contoh:   mempertunangkan, memperisterikan,
·                        memperhambakan
·                     1.  Abang Sudin memperisterikan Ramlah
·                         dengan anak Tuk penghulu.
·                     2. Kumpulan teater itu telah mempersembahkan 
·                         beberapa taridra yang mempesonakan para    penonton.
·                     2. Menjadikan objek sebagai sebab
·                        Contoh:   memperbahaskan,  
·                        memperhitungkan, mempertikaikan
·                     1. Mereka sedang memperkatakan punca 
·                         kemelesetan ekonomi negara.
·                     2. “Kami cuba memperjuangkan nasib rakyat 
·                         yang miskin,” kata pemimpin-pemimpin parti 
·                         politik itu.
·                     3. Menganggap sebagai
·                        Contoh:   memperkecil-kecilkan, 
·                        memperbudak-budakkan
·                     1. Penyanyi popular itu dikecam hebat oleh
·                         masyarakat kerana telah memperkecil-
·                         kecilkan bakat penyanyi-penyanyi veteran.
·                     2. Lagaknya yang suka memperbodoh-bodohkan 
·                         kakaknya itu menyebabkan dia sering ditegur
·                         oleh ibu bapanya.
·                      
·         Dalam binaan ayat, kata yang berapitan memper-…-kan digunakan untuk membentuk kata kerja transitif. Bagi kata adjektif, tidak boleh menerima apitan memper-…-kan.untuk digunakan dengan kata adjektif, akhiran -kan perlu digugurkan.
·         Contoh:
·                                     memeperdalamkan (X)                                      memperdalam (√)
·                                     memperbesarkan (X)                                          memperbesar (√)
·                      
·                      
·                     F.   Imbuhan sisipan
·                      
·                     1.  Imbuhan sisipan -el-, -em-, -er-
·                          Penggunaan:   Untuk membentuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif.
·                          Maknanya: Sesuatu yang mempunyai ciri yang sama dengan kata dasar.
·                          Contoh:
·                      
·                     Imbuhan sisipan
·                     -el-
·                     Imbuhan sisipan
·                     -em-
·                     Imbuhan sisipan
·                     -er-
·                     gelanggang
·                     kelangkang
·                     selenggara
·                     telapak
·                     telunjuk
·                     gemilang
·                     gemuruh
·                     kemuning
·                     semerbak
·                     temali
·                     ceracak
·                     gerigi
·                     kerontang
·                     serabut
·                     seruling
·                      

Imbuhan Pinjaman
Imbuhan pinjaman atau imbuhan asing ialah imbuhan yang dipinjam daripada imbuhan Sanskrit, imbuhan Arab, dan imbuhan Inggeris. Imbuhan ini diguna dan diterima pakai dalam bahasa Melayu baku.
Yang berikut ialah imbuhan pinjaman yang digunakan dalam bahasa Melayu baku:-

Bentuk

Imbuhan Sanskrit
Imbuhan Inggeris
Imbuhan Arab
Awalan
dasa-
dwi-
eka-
juru-
maha-
panca-
pra-
tata-
tri-
anti-
auto-
mano-
poli-
pro-
sub-
bi-
Akhiran
-ita
-man
-wan
-wati
-grafi
-is
-isma
-logi
-ah
-at
-iah
-in

Perhatikan penerangan di bawah ini.

a)   Imbuhan Inggeris

Imbuhan
Makna
Contoh

anti-
menentang/benci
antisosial, antikerajaan, antidadah, antisorok, antirokok, antibodi, antirasuah, antikomunis, antiperang, antipenjajah, antikeganasan
auto-
dengan sendirinya
automobil, autogear, automatik, autograf, autonomi
mono-
satu
monopoli, monokotelidon, monogami, monoksida, monolog
poli-
banyak
poligami, poligon, poliklinik, politeknik, poligram, poliglot
pro-
menyokong/menyebelahi
prokomunis, prokerajaan, prososialis, proaktif, prodemokratik

sub-
sebahagian/bahagian-bahagian yang kecil atau di bawah
subtajuk, subbidang, subkelas, substandard, subsistem, subgolongan, subtopik
-grafi
bidang ilmu/seni
biografi, geografi, kaligrafi, fotografi
-is
orang yang melakukan sesuatu
kartunis, novelis, sosialis, idealis, cerpenis, kapitalis
-isme
kepercayaan, ajaran atau fahaman seseorang
sosialisme, komunisme, kapitalisme, animisme, feudalisme, idealisme
-logi
bidang ilmu
antologi, biologi, sosiologi, kronologi, ideologi, teknologi, metrologi, morfologi, hidrologi, mineralogi, psikologi

Contoh penggunaan dalam ayat:

1.   Pihak kerajaan telah melancarkan Kempen Antisorok.
2.   Penyanyi itu sedang menandatangani autograf peminatnya.
3.   Syarikat Tenaga Nasional Berhad telah memonopoli penjualan tenaga elektrik kepada pengguna di
      negara ini.
4.   Orang Islam dibenarkan berpoligami.
5.   Kumpulan prokomunis itu akhirnya telah kembali ke pangkal jalan.
6.   Subkontraktor itu gagal menyiapkan projek perumahan itu.
7.   Azhar amat meminati bidang fotografi.
8.   Novelis muda itu telah memenangi peraduan menulis novel pada tahun 2003.
9.   Mereka terdiri daripada golongan animisme.
10. Kita perlu meneroka bidang teknologi moden untuk maju dalam dunia perniagaan.

b)   Imbuhan Sanskrit

Imbuhan
Makna
Contoh

dasa-
sepuluh
dasawarsa, dasalumba
dwi-
dua
dwibahasa, dwihala, dwibulanan, dwicembung, dwijantina, dwicekung, dwimingguan,
dwitahunan, dwisuku, dwiwarna, dwikata, dwimusim
eka-
satu
ekahala, ekabahasa, ekawarna, ekafungsi, ekasuku, ekatujuan, ekapaksi
juru-
orang yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaan
jurubahasa, juruhebah, jururawat, jurucakap, jurumudi, juruulas, jurujual, jurusolek, juruterbang, jurutera, juruteknik, juruselam
maha-
agung/besar
mahasiswa, mahasiswi, maharaja, maharani, mahaguru, maharesi, maha Esa, maha mulia
panca-
lima
pancaragam, pancasila, panca delima, pancaroda, pancalogam, pancawarna, pancapersada, pancaindera, pancalumba
pra-
sebelum
prakata, prasangka, prasejarah, prasekolah, praujian, prauniversiti, prasarana
tata-
sesudah/peraturan
tatabahasa, tatacara, tatatertib, tatanegara, tatarakyat, tatausaha, tatasusila
tri-
tiga
tricabang, triwarna, tricara, trisuku, triwulan, tribahasa, trijudul, tripenggal, trimakna, trihala
-ita
wanita/perempuan
biduanita, posnita, pranita
-man
orang yang memilik sifat/orang yang mahir dalam sesuatu bidang
seniman, budiman
-wan
1. Pemilik sesuatu benda
2. Pemilik sesuatu sifat
3. Orang yang mahir dalam
    sesuatu bidang
4. Orang yang melakukan  
    sesuatu perbuatan
karyawan, jutawan, wartawan, negarawan, sasterawan, sukarelawan, olahragawan, biarawan, cendekiawan, dermawan, bangsawan, angkasawan
-wati
Perempuan yang mahir/pakar
dalam sesuatu bidang
seniwati, peragawati, olahragawati, sukarelawati

Contoh penggunaan dalam ayat:

1.   Jalan dwihala itu akan ditukar menjadi jalan ekahala sahaja.
2.   Tatatertib di jalan raya mestilah dipatuhi agar kemalangan dapat dielakkan.
3.   Sudah hampir triwulan ibunya menghidapi penyakit barah perut itu.
4.   Anak jutawan itu telah diculik pada awal pagi kelmarin.
5.   Peragawati itu sedang memperagakan pakaian fesyen baru keluaran Butik Faizal.
6.   Seniman terkenal Jins Shamsuddin dilahirkan di Perak.
7.   Jurujual itu pandai memperdayakan pelanggannya.
8.   Prakata buku sejarah itu ditulis oleh pengarangnya sendiri.

c)   Imbuhan Arab

Imbuhan
Makna
Contoh

bi-
tidak
biadab, bilazim
-ah
wanita/perempuan
qariah, ustazah
-at
orang perempuan/wanita
hadirat, muslimat
-iah
perkara/hal yang berkaitan
dengan sifat
jahiliah, hurufiah, ilmiah, jasmaniah, rohaniah, alamiah, batiniah
-in
orang lelaki
hadirin, muslimin, musyrikin

Contoh penggunaan dalam ayat:
1.   Murid yang biadab itu telah diberi kaunseling.
2.   Ustazah Zubaidah mengajar kami cara-cara melakukan ibadah solat.
3.   Pada zaman jahiliah, kaum wanita sering ditindas oleh kaum lelaki.
4.   Hadirin berdiri sewaktu tetamu kehormat itu masuk ke dalam dewan.
5.   Kaum muslimat diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, imbuhan asing maha mesti ditulis rapat/sambung dengan kata dasar sekiranya kata dasar tersebut terdiri daripada kata nama.
Contoh:
                1.   Maha + guru     =           mahaguru
                2.   Maha + siswa    =           mahasiswa
                3.   Maha + rani      =           maharani

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, imbuhan asing maha mestilah ditulis jarak dengan kata dasar, sekiranya kata dasar tersebut terdiri daripada kata adjektif.
Contoh:
                1.   Maha + Esa       =           Maha Esa
                2.   Maha + Mulia   =          Maha Mulia
                3.   Maha + Besar                   =           Maha Besar

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, imbuhan asing anti- dan pro- yang diikuti oleh kata nama khas mestilah ditulis jarak dan diletakkan tanda sempang ( - ) di antaranya.
Contoh:
                1.   Anti + Amerika  =          Anti-Amerika
                2.   Anti + Jepun      =           Anti-Jepun
3.   Pro + Malaysia  =          Pro-Malaysia
4.   Pro + Korea       =           Pro-Korea


Tiada ulasan:

Catat Ulasan