Isnin, 1 Ogos 2016

kata ganda (12/6/2016/ tb)

KATA GANDA

Kata ganda ialah kata yang terhasil atau terbentuk daripada kata yang digandakan atau diulang sama ada sebahagian atau keseluruhannya.
Kata gandi terbahagi kepada empat bentuk seperti yang berikut:-
a)   Kata ganda seluruh                                      c)   Kata ganda bersajak
b)   Kata ganda separa                                       d)   Kata ganda berimbuhan

Kata Ganda Seluruh
Kata ganda seluruh terhasil atau terbentuk daripada kata dasar yang digandakan sluruhnya. Kata ganda ini diberi tanda sempang ( - )

Kata ganda seluruh terdiri daripada pelbagai kelas kata seperti yang berikut:-

Kata Dasar
Kelas Kata
Kata Ganda Seluruh

jam
jalan
kata nama
kata nama
jam-jam
jalan-jalan
pemberita
soalan
Kata nama terbitan
kata nama terbitan
pemberita-pemberita
soalan-soalan
mana
apa
kata tanya
kata tanya
mana-mana
apa-apa
comel
kasar
kata adjektif
kata adjektif
comel-comel
kasar-kasar
duduk
baring
kata kerja
kata kerja
duduk-duduk
baring-baring
awal
jarang
kata keterangan
kata keterangan
awal-awal
jarang-jarang

Contoh penggunaan kata ganda seluruh dalam ayat:
1.   Kura-kura dapat hidup di darat atau di dalam air.
2.   Pahlawan itu handal-handal belaka.
3.   Buku yang dibelinya tebal-tebal belaka.
4.   Undang-undang perlu kita patuhi.
5.   Layang-layang itu terbang tinggi di angkasa.

Senarai kata ganda seluruh mengikut kelas kata.

A.   Kata Ganda Seluruh (Kata Nama)
       Contoh:
gado-gado                             kunang-kunang
berang-berang                      kupu-kupu
beri-beri                                 ubur-ubur
angan-angan                        ura-ura
kelip-kelip                             rama-rama
 
 
B.   Kata Ganda Seluruh (Kata Adjektif)
       Contoh:
hitam-hitam                         muda-muda
kaya-kaya                            indah-indah
jinak-jinak                            gagah-gagah
ragu-ragu                               hebat-hebat
susah-susah                          lama-lama
 
 C.   Kata Ganda Seluruh (Kata Kerja)
       Contoh:

main-main                            pulang-pulang
marah-matah                       duduk-duduk
muntah-muntah                  baring-baring
 
 


D.   Kata Ganda Seluruh (Kata Keterangan)
       Contoh:
kadang-kadang                   terang-terang
kalau-kalau                          masak-masak
kira-kira                                 laju-laju
moga-moga                          ketat-ketat
sayup-sayup                         kuat-kuat
 
 

·         Kata ganda seluruh ada yang menyatakan maksud tunggal dan ada yang menyatakan maksud bilangan banyak/jamak.

Perhatikan penerangan yang berikut:-

A.   Kata Ganda Seluruh (maksud bilangan tunggal)
       Contoh:
agar-agar                               onde-onde
ampai-ampai                       ilam-ilam
amung-amung                     biri-biri
angkut-angkut                     dalu-dalu
baling-baling                         jemput-jemput
 
 
B.   Kata Ganda Seluruh (maksud bilangan banyak)
       Contoh:
sahabat-sahabat                 rajah-rajah
pintar-pintar                         jari-jari
lesen-lesen                             kedai-kedai
musuh-musuh                      tua-tua
nama-nama                         gelas-gelas
 
 
Yang berikut ialah senarai beberapa kata ganda seluruh.

abang-abang
ajak-ajak
akhir-akhir
akan-akan
anak-anak
angan-angan
apa-apa
awal-awal
bagus-bagus
baik-baik
bakul-bakul
banyak-banyak
barang-barang
besar-besar
buah-buah
bulat-bulat
cantik-cantik
cara-cara
carik-carik
cepat-cepat
cita-cita
curi-curi
condong-condong
cuba-cuba
dalam-dalam
daun-daun
dekat-dekat
dengar-dengar
dewa-dewa
diam-diam
duduk-duduk
egen-egen
ejek-ejek
elok-elok
enak-enak
entah-entah
ensot-ensot
epok-epok
erat-erat
faham-faham
faedah-faedah
fakta-fakta
fasih-fasih
fatwa-fatwa
fiil-fiil
filem-filem
firman-firman
gadis-gadis
gado-gado
garang-garang
ganas-ganas
gemuk-gemuk
gila-gila
gula-gula
guru-guru
halus-halus
handal-handal
hangat-hangat
harta-harta
harum-harum
hati-hati
hidup-hidup
hitam-hitam
ibu-ibu
iklan-iklan
iras-iras
ingat-ingat
indah-indah
isi-isi
isteri-isteri
jahat-jahat
jalan-jalan
jamu-jamu
jarang-jarang
jari-jari
jaring-jaring
jauh-jauh
jelik-jelik
kaki-kaki
ketuk-ketuk
kawan-kawan
kuat-kuat
kuda-kuda
kuning-kuning
kura-kura
kurus-kurus
lagi-lagi
lagu-lagu
lain-lain
laju-laju
lancar-lancar
liat-liat
layu-layu
lebam-lebam
main-main
makan-makan
marah-marah
masam-masam
mati-mati
mula-mula
muntah-muntah
musuh-musuh
nama-nama
naga-naga
nakal-nakal
negeri-negeri
nilai-nilai
nipis-nipis
nyaris-nyaris
nyiru-nyiru
obor-obor
ole-ole
olok-olok
onak-onak
onde-onde
oneng-oneng
orang-orang
otot-otot
pahit-pahit
paku-paku
paru-paru
pihak-pihak
pijat-pijat
pintu-pintu
puak-puak
puas-puas
ragu-ragu
rajin-rajin
raja-raja
rajah-rajah
rakan-rakan
rapat-rapat
rata-rata
rumah-rumah
saat-saat
sahabat-sahabat
samar-samar
sesak-sesak
sudu-sudu
suka-suka
sukar-sukar
susah-susah
tajam-tajam
tamu-tamu
teknik-teknik
teman-teman
terang-terang
tiket-tiket
tin-tin
tinggi-tinggi
ubi-ubi
udang-udang
ulama-ulama
ulat-ulat
undang-undang
ura-ura
uri-uri
unsur-unsur
wabak-wabak
wajah-wajah
wakil-wakil
waktu-waktu
wali-wali
wang-wang
wangi-wangi
warung-warung

·         Dari segi ejaan atau penulisan, kata ganda seluruh mestilah dibubuh tanda sempang ( - ).
Contoh:
                Anak-anak                           pelajar-pelajar                     cawan-cawan

·         Frasa setara tidak boleh diulang atau digandakan sama ada sebahagian atau keseluruhannya untuk menyatakan maksud jamak (bilangan banyak).
Contoh:
                1.a)   Ibu-ibu bapa (X)
                   b)   Ibu bapa (√)
                2.a)   Pinggan-pinggan mangkuk. (X)
                   b)   Pinggan mangkuk (√)
·         Kata ganda yang sudah bermakna jamak oleh sebab penggandaan, maka kata ganda itu tidak boleh disertai kata bilangan.
Contoh:
                1.a)   Tiga biji gelas-gelas itu telah retak. (X)
                   b)   Gelas-gelas itu telah retak. (√)
                   c)   Tiga biji gelas itu telah retak. (√)

·         Dalam binaan ayat, sekiranya kata ganda seluruh yang terdiri daripada kelas kata adjektif telah sedia membawa makna jamak, maka kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak boleh digandakan lagi.
Contoh:
                1.a)   Gelas-gelas minuman itu cantik-cantik belaka. (X)
                   b)   Gelas minuman itu cantik-cantik belaka (√)

·         Kata bilangan boleh digunakan kepada kata ganda seluruh yang menyatakan makna tunggal.
Contoh:
                1.   Tiga ekor rama-rama.
                2.   Empat orang kanak-kanak itu cacat penglihatan.Kata Ganda Separa

Kata ganda separa ialah kata ganda yang terhasil daripada pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Huruf vokal pada suku kata pertama kata dasar itu berubah menjadi vokal e. Kata ganda separa tidak menggunakan tanda sempang ( - ).

Kata ganda separa terbentuk daripada kelas kata nama sahaja. Perhatikan contoh di bawah ini:-

Kata Dasar
Kelas Kata
Kata Ganda Separa

kunyit
tulang
riang
sendi
lada
kata nama
kata nama
kata nama
kata nama
kata nama
kukunyit
tetulang
reriang
sesendi
lelada

Contoh penggunan kata ganda separa dalam ayat:
1.   Kekotak itu disusun dengan rapi sekali.
2.   Peparu wanita itu berair.
3.   Bebuluh itu dibelah un tuk dibuat lantai rumah.
4.   Ibu suka makan bebotok.
5.   Laluan masuk ke gua batu itu dipenuhi dengan sarang lelabah.

Senarai Kata Ganda Separa.
 


·         Kata ganda separa ada yang menyatakan maksud tunggal dan ada yang menyatakan maksud bilangan banyak/jamak.
       Perhatikan penerangan yang berikut.
A.   Kata Ganda Separa (maksud bilangan tunggal)
       Contoh:
oneng-oneng                         tetamu
kekuda                                  tetulang
jejentik                                  sesiku
kekabu                                  sesendi
tetupai                                   lelayang
 
 
B.   Kata ganda separa (maksud bilangan jamak/banyak)
      Contoh:
lelada                                     dedahan
kekotak                                 jejari
jejala                                      pepohon
dedaun                                  bebuluh
 
 Senarai Kata Ganda Separa.

bebalai
bebarau
bebawang
bebenang
bebola
bebotok
bebuli
bebuluh
cecair
cecawi
cecekak
dedali
dedalu
dedamak
dedaru
dedawai
dedaun
dedaup
gegasing
gegendang
jejaka
jejala
jejamong
jejamu

jejari
jejawi
jejentik
jejuang
kekabu
kekacang
kekapas
kekara
kekepuk
kekili
kekisi
kekunci
lelabah
lelabu
lelabi
lelada
lelaki
lelayang
leletup
lelumba
memaya
pepanggil
peparu
pepejal

peperam
pepenjuru
pepijat
pepuyu
rerambut
reriang
reribu
reruku
sesagin
sesekat
sesendal
sesendi
sesentih
sesiku
sesumpit
sesungut
tetamu
tetangga
tetuang
tetuban
tetulang
tetupai
tetambak
tetingkat


·         Dalam penulisan, kata ganda separa tidak memerlukan tanda sempang ( - ).
Contoh:
                le-laki (X)                                              ke-kura (X)
                lelaki  (√)                                               kekura  (√)

·         Kata bilangan tidak boleh digunakan kepada kata ganda separa yang telah sedia membawa makna jamak.
Contoh:
                1.a)   Beberapa helai dedaun kering itu diterbangkan oleh angin ke udara. (X)
                   b)   Dedaun kering itu diterbangkan oleh angin ke udara. (√)
                   c)   Beberapa helai daun kering itu diterbangkan oleh angin ke udara. (√)

·         Kata bilangan boleh digunakan kepada kata ganda separa yang menyertakan makna tunggal atau satu.
Contoh:
                1.   Tiga ekor lelabi itu mati di dalam air sungai yang telah tercemar itu.
                2.   Lima ekor pepijat merayap di atas tilamnya.Kata ganda bersajak/berima

Kata ganda bersajak ialah kata ganda yang mengalami perubahan bunyi dengan memberikan kata gandaan yang berbeza daripada kata dasarnya.
Kata ganda bersajak ini diberi tanda sempang ( - ).

Contoh penggunaan kata ganda bersajak/berima dalam ayat:
1.   Mereka beroleh batu-batan itu dari bukit yang berhampiran.
2.   Desas-desus mengatakan bahawa pengarah syarikat itu akan meletakkan jawatannya dalam syarikat
      berkenaan.
3.   Mulut Tok bomoh itu kumat-kamit membaca jampi serapah.
4.   Pihak berkuasa terus memburu saki-baki komunis yang masih bersembunyi di dalam hutan di
      negara ini.
5.   Dalam keadaan kelam-kabut itu ayah terlupa untuk membawa telefon bimbitnya.

Senarai kata ganda bersajak/berima.
A.   Kata ganda bersajak (kata nama)
Contoh:
anak-pinak                           gunung-ganang
awan-gemawan                   sayur-mayur
lauk-pauk                             rempah-ratus
kuih-muih                             kayu-kayan
semak-samun                      bukit-bukau
sampah-sarap                      tali-temali
 
 


B.   Kata ganda bersajak (kata adjektif)
Contoh:
gilang-gemilang                    lekak-lekuk
kusut-masai                          porak-peranda
segar-bugar                           ramah-tamah
serba-serbih                          riuh-rendah
terang-benderang                                karut-marut
licin-licau                               gundah-gulana
 
 

C.   Kata ganda bersajak (kata kerja)
Contoh:
bolak-balik                           ayun-temayun
corat-coret                            huru-hara
kacau-bilau                          kicak-kicau
kicang-kecok                        lenggang-lenggok
susup-sasap                          beli-belah
 
 


D.   Kata ganda bersajak (kata keterangan)
Contoh:
lambat-laun                          pontang-panting
lintang-kedak                       serta-merta
lintang-pukang                 tunggang-langgang
 
 


Senarai Kata Ganda Berima.

adai-badai
alai-balai
alai-belai
anak-pinak
aram-temaram
awan-gemawan
ayun-temayun
basa-basi
batu-batan
becang-becak
bedil-bedal
belat-belit
bengkak-bengkil
bongkar-bangkir
bukit-bukau
calar-balar
carut-marut
cebar-cebur
celam-celum
celas-celus
celengkak-celengkok
celorong-celoreng
cirit-birit
desas-desus
dayung-mayung
degap-degup
dengkang-dengkol
dentam-dentum
deram-derum
desas-desus
dolak-dalik
engkap-rengkap
erang-erot
gembar-gembur
gerak-geri
gilang-gemilang
golang-golek
gual-guil
gulung-gemulung
gundah-gulana
gunung-ganang

halai-balai
hancur-mumur
haru-biru
herot-merot
hilang-pintang
hingar-bingar
huru-hara
huyung-hayang
inca-binca
incang-incut
inggang-inggung
jangkih-mangkih
jendal-jendul
jengkang-jengkot
jerah-jerih
jongkang-jongket
jongkar-jongkir
julur-jalar
kalang-kabut
kalut-malut
kasak-kisik
kebas-kebus
kecuh-kecah
keluh-kesah
kerak-keruk
keriang-keriut
lekuh-lekah
lempang-lempung
lentam-lentum
liang-liuk
licin-licau
lintang-pukang
lopak-lapik
luntang-lunting
mandi-manda
masak-mangsai
merah-merang
mercak-mercik
morat-marit
muda-mudi
mundar-mandir

musuh-masah
olah-alik
olang-oling
orak-arik
piat-piut
pincang-pincing
pindah-randah
piut-miut
polang-paling
porak-peranda
pontang-panting
punah-ranah
remeh-temeh
rempah-pawah
sempang-sempong
riuh-rendah
robak-rabik
ropak-rapik
rumput-rampai
ranggu-rangga
saki-baki
sampah-sarap
sara-bara
saudara-mara
sayur-mayur
simpang-perenang
suku-sakat
susup-sasap
susur-galur
takang-takik
takuh-takah
tanah-tanih
teka-teki
terang-benderang
tikai-pangkai
tindak-tanduk
tulang-temulang
ulang-alik
umbang-ambing
unggang-unggit
warna-warni

·         Kata ganda bersajak/berima yang telah sedia membawa makna sangat atau paling, maka kata penguat tidak noleh digunakan lagi bagi menguatkan maksud kata ganda bersajak atau berima itu.
Contoh:
                1.a)   Lantai bilik air itu sangat licin-licau. (X)
                   b)   Lantai bilik air itu licin-licau. (√)
                   c)   Lantai bilik air itu sangat licin. (√)
                2.a)   Rambut orang gila itu sangat kusut-masai. (X)
                   b)   Rambut orang gila itu kusut-masai. (√)
                   c)   Rambut orang gila itu sangat kusut. (√)Kata ganda berimbuhan

Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang ditambah dengan imbuhan, sama ada yang berupa awalan, akhiran, apitan atau sisipan.
Kata ganda berimbuhan ini diberi tanda sempang (-).
Contoh:
Awalan
tercari-cari, berjam-jam, ketujuh-tujuh, melambai-lambai, tersipu-sipu, tertanya-tanya
Akhiran
buah-buahan, gali-galian, ulam-ulaman, sayur-sayuran, biji-bijian, mati-matian, kenang-kenangan
Apitan
bersalam-salaman, bercakar-cakaran, keanak-anakan, kebiru-biruan, sekecil-kecilnya
Sisipan
awan-kemawan, tikam-menikam, tilik-menilik, tulis-menulis, usik-mengusik, ukir-mengukir

Kata ganda berimbuhan terdiri daripada pelbagai kelas kata seperti yang berikut:

A.   Kata Ganda Berimbuhan (kata nama)

anak-anakan                       orang-orangan
buah-buahan                       rumah-rumahan
daun-daunan                       tumbuh-tumbuhan
 
Contoh:
B.   Kata Ganti Berimbuhan (kata adjektif)
mudah-mudahan                                hidup-hidupan
mati-matian                         masam-masaman
manis-manisan                    besar-besaran
 
Contoh:
C.   Kata ganda berimbuhan (kata kerja)
umpat-umpatan                  tumbuk-menumbuk
tuduh-menuduh                   caci-mencaci
keji-mengeji                          ukur-mengukur
 
Contoh:
D.   Kata ganda berimbuhan (kata keterangan)
sebaiknya                             sesungguhnya
seboleh-bolehnya                                seharusnya
sedapat-dapatnya                               selewat-lewatnya
 
Contoh:
Contoh penggunaan kata ganda berimbuhan dalam ayat:
1.  Abu berangan-angan hendak menjadi seorang juruterbang.
2.  Pak Haji Ali bercadang untuk mengadakan majlis kenduri kahwin anaknya itu secara besar-besaran.
3.  Ah Keong bermati-matian tidak mahu mengakui kesilapannya itu.
4.  Sikap bantu-membantu perlu diamalkan dalam masyarakat.
5.  “Seelok-eloknya kita merancang perbelanjaan pada setiap bulan,” kata Aida kepada Ruby.

Senarai Kata Ganda Berimbuhan.

ambil-mengambil
ambin-mengambin
ancam-mengancam
andam-mengandam
angkut-mengangkut
aniaya-menganiaya
atas-mengatasi
ayak-mengayak
bahu-membahu
balas-membalas
bancuh-membancuh
bantu-membantu
bedil-membedil
baham-membaham
belit-membelit
benci-membenci
caci-mencaci
canai-mencanai
cari-mencari
cela-mencela
cetak-mencetak
cium-mencium
conteng-menconteng
curi-mencuri
dahulu-mendahului
dakap-mendakap
dakwa-mendakwa
datang-mendatangi
dayung-mendayung
dendam-mendendami
desak-mendesak
dorong-mendorong
eja-mengeja
ejek-mengejek
ekor-mengekori
elak-mengelak
endah-mengendahi
faham-memahami
fikir-memikir
fitnah-memfitnah
gali-menggali
garis-menggaris

gaul-menggaul
gertak-menggertak
gigit-menggigit
gilap-menggilap
hambat-menghambat
hantar-menghantar
harga-menghargai
hasut-menghasut
hentam-menghentam
hias-menghias
hormat-menghormati
hubung-menghubungi
ikat-mengikat
ikut-mengikuti
ingat-mengingati
intai-mengintai
intip-mengintip
jadi-menjadi
jahit-menjahit
jatuh-menjatuhi
jauh-menjauhi
jilat-menjilat
jilid-menjilid
jual-menjual
kacau-mengacau
kafir-mengkafir
kait-mengait
karang-mengarang
kasih-mengasihi
kata-mengatai
kecil-mengecilkan
kira-mengira
langgar-melanggar
lawat-melawati
lempar-melemparkan
lengkap-melengkapi
maaf-memaafi
maki-memaki
malu-memalui
masak-memasak
mati-matian
nafi-menafikan

nasihat-menasihati
pandang-memandang
paut-mamaut
pikul-memikul
pinang-meminang
pilih-memilih
pukul-memukul
puji-memuji
pujuk-memujuk
ragu-meragui
ratap-meratapi
raut-meraut
rejam-merejam
rendah-merendahkan
rendam-merendam
renjis-merenjis
sahut-menyahut
salah-menyalahkan
sambar-memenyambar
selar-menyelar
selit-menyelit
silang-menyilang
siram-memyiram
sorok-menyorok
tahu-menahu
takluk-menakluki
tampal-menampal
tampar-menampar
tarik-menarik
tegah-menegah
tentang-menentang
tilik-menilik
ubah-mengubah
ugut-mengugut
ukir-mengukir
ukur-mengukur
ungkit-mengungkit
usik-mengusik
utus-mengutus
ulang-mengulangi
yakin-meyakini
ziarah-menziarahi


·         Apabila kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat telah sedia menyatakan makna berulang-ulang, maka kata berkali-kali atau berulang-ulang tidak boleh digunakan selepas kata ganda berimbuhan itu.
Contoh:
                1.a)   Adik melambai-lambaikan tangannya berkali-kali sebelum dia menaiki pesawat itu. (X)
   b)   Adik melambai-lambaikan tangannya sebelum dia menaiki pesawat itu. (√)

·         Sekiranya kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat sudah menyatakan maksud
       menyaling, maka kata saling tidak perlu lagi.
       Contoh:
                1.a)   Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu saling potong-memotong. (X)
                   b)   Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu potong-memotong. (√)
                   c)   Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu saling -memotong. (√)

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganda seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan meletakkan tanda sempang ( - ) bagi kata ganda separa.
      Contoh:
                a)   Ke-kisi tingkap itu masih kukuh. (X)
                b)   Kekisi tingkap itu masih kukuh. (√)

       2.   Kesalahan mengulangi/menggandakan frasa nama setara untuk menunjukkan makna jamak.
       Contoh:
                a)   Periuk-periuk belanga itu kelihatan seperti baru setelah digilap. (X)
                b)   Periuk-belanga itu kelihatan seperti baru setelah digilap. (√)

       3.   Kesalahan menggandakan kata nama dalam ayat apabila kata adjektifnya telah digandakan.
       Contoh:
                a)   Baju-baju itu besar-besar belaka. (X)
                b)   Baju itu besar-besar belaka. (√)

      4.   Kesalahan menyertakan kata saling kepada kata ganda menyaling dalam ayat.
      Contoh:
1.a)   Mereka saling caci-mencaci. (X)
   b)   Mereka caci-mencaci. (√)

       5.   Kesalahan menyertakan kata penguat kepada kata ganda berima untuk menyatakan maksud  
             darjah tertinggi.
       Contoh:
                1.a)   Mary ditegur oleh Cikgu Yati kerana rambutnya kelihatan sangat kusut-masai. (X)
                   b)   Mary ditegur oleh Cikgu Yati kerana rambutnya kelihatan kusut-masai. (√)
                2.a)   Sayur itu kelihatan sungguh segar-bugar. (X)
                   b)   Sayur itu kelihatan segar-bugar. (√)

       6.    Kesalahan menyertakan kata bilangan kepada kata ganda berima yang kata dasarnya terdiri 
              daripada kata nama.
      Contoh:
                1.a)   Semua kuih-muih itu dijualnya di pasar malam. (X)
                   b)  Kuih-muih itu dijualnya di pasar malam. (√)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan