Isnin, 1 Ogos 2016

kata kerja (15/2016/tb)

KATA KERJA

Kata kerja dapat didefinisikan sebagai perbuatan/perlakuan/keadaan melakukan sesuatu. Secara umumnya, kata kerja dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan utama, iaitu:
a)   Kata kerja tak transitif
                b)   Kata kerja transitif
                c)   Kata kerja terbitan

Kata Kerja Tak Transitif
Dalam pembentukan ayat, kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek sebagai penyambut, kerana kata kerja tak transitif telah sempurna maksudnya. Kata kerja tak transitif dapat dibahagikan kepada beberapa bentuk seperti di bawah ini:

Bentuk Kata Kerja Tak Transitif

Asal
Berawalan
beR-
Berawalan
meN-
Berawalan
teR-
Berapitan
beR-…-an
Berapitan
beR-   -kan
celik
cicir
datang
duduk
gagal
ingat
jalan
tidur
beradu
beredar
berbaring
bergurau
berjuang
bekerja
berlari
berjalan
menginap
melambung
melawan
melawat
melompat
memancar
menangis
menyala
tercengang
terduduk
termenung
terjatuh
terlambat
tersenyum
tertidur
terbaring
berasakan
berciciran
berdekatan
berjauhan
berkeliaran
berlainan
berlampiran
bermusuhan
beratapkan
beralaskan
berlapikkan
berbantalkan
bermandikan
berpandukan
berdasarkan
berbekalkan

Contoh penggunaan dalam ayat.
1.   Adik sedang tidur.
2.   Ayah sedang berbaring di atas sofa.
3.   Anak kecil itu menangis.
4.   Ibu kelihatan tersenyum sejak tadi.
5.   Pondok usang itu beratapkan atap rumbia.


Kata Kerja Transitif
               
Dalam pembentukan ayat, kata kerja transitif memerlukan objek (frasa nama) sebagai penyambut atau pelengkap.

Perhatikan jadual kata kerja transitif di bawah ini.

Subjek
Predikat
Kata kerja transitif  
                      Objek
1.       Zaidi          
2.       Ah Meng     
3.       Salim      
4.       Mereka                                          
mengetuk
merebus
menunggang
memuji
pintu itu.
telur.
kuda.
Zamani.

1.   Kata kerja transitif terbahagi kepada dua bentuk, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja
       transitif pasif.
2.   Kata kerja transitif aktif terdiri daripada kata kerja yang berawalan meN-, meN-…-i, mempeR-…-i,
      mempeR-, berapitan meN-…-kan, dan berapitan mempeR-…-an.
3.   Kata kerja transitif pasif terdiri daripada kata kerja transitif pasif berimbuhan beR-, di-, dan teR-
       dan kata kerja pasif tanpa awalan.

Perhatikan ayat-ayat di bawah ini.
1.   Seluarnya belum bergosok.
2.   Kasut itu digilapnya.
3.   Anak hartawan itu kena culik.

Kata Kerja Terbitan
Kata kerja terbitan terhasil daripada kata adjektif, atau kata nama atau kata hubung atau kata sendi nama yang diberikan imbuhan beR-, meN-…-i, meN-…-kan, mempeR-, mempeR-…-i, mempeR-…-kan.

Perhatikan jadual kata kerja terbitan di bawah ini.

Jenis Kata
Kata Dasar
Kata Kerja Terbitan

Kata Adjektif
besar
calar
ganas
memperbesar
mencalarkan
mengganas
Kata Nama
bunga
ubat
berbunga
mengubati
Kata Hubung
kecuali
serta
mengecualikan
menyertai
Kata Sendi Nama
oleh
untuk
memperoleh
memperuntukkan

Contoh penggunaan dalam ayat:
1.   Pokok mangga itu belum berbuah.
2.   Saya bercadang untuk menyertai perarakan itu.
3.   Mereka memperoleh keuntungan yang banyak hasil daripada jualan buku itu.

·         Kata kerja transitif mestilah diletakkan awalan beR- atau meN-atau teR- .
·         Kata kata lain tidak boleh diletakkan di antara kata kerja transitif dengan objek dalam ayat.
·         Jika terdapat frasa nama yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat, kata nama tersebut mestilah diletakkan kata sendi namanya.
·         Kata kerja pasif diri pertama dan kata kerja pasif diri kedua perlulah dibezakan daripada kata kerja
       pasif diri ketiga.

Contoh:
·Kuih itu saya makan. (kata kerja pasif diri pertama)
·Kuih itu awak makan? (kata kerja pasif diri kedua)
·Kuih itu dimakan oleh mereka. (kata kerja pasif diri ketiga)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan