Khamis, 4 Oktober 2012

Tokoh Ilmiah IslamIBNU BATTITAH
(1304-1377 MASEHI)
            TERKENAL SEBAGAI PELAYAR ISLAM YANG PERTAMA MENGELILINGI DUNIA. NAMA SEBENARNYA IALAH ABU ABDULLAH MUHAMMAD BIN BATTUTAH SEORANG PENGEMBARA BERBER MOROCCO. PADA USIA SEKITAR DUA PULUH TAHUN IBNU BATTUTAH BERANGKAT KE MEKKAH. SETELAH SELESAI MENUNAIKAN IBADAHNYA, DIA MELANJUTKAN PERJALANANNYA HINGGA MELINTASI 120, 000 KILOMETER SEPANJANG DUNIA ISLAM (SEKITAR 44 NEGARA).IBNU SINA
(890 MASEHI)
            IBNU SINA MERUPAKAN DOKTOR ISLAM YANG TERULUNG. SUMBANGANNYA DALAM BIDANG PERUBATAN BUKAN SAHAJA DIPERAKUI OLEH DUNIA ISLAM TETAPI JUGA OLEH PARA SARJANA BARAT. NAMA SEBENAR IBNU SINA IALAH ABU ALI AL-HUSSIAN IBNU ABDULLAH. TETAPI DI BARAT BELIAU LEBIH DIKENALI SEBAGAI AVICENNA. IBNU SINA DILAHIRKAN PADA TAHUN 370 HIJRAH BERSAMAAN DENGAN 980 MASIHI. WALAUPUN IBNU SINA MENGUASAI PELBAGAI ILMU PENGETAHUAN TERMASUK FALSAFAH TETAPI BELIAU LEBIH MENONJOL DALAM BIDANG PERUBATAN.

AL-BIRUNI
(973-1050 MASEHI)
            BELIAU ADALAH ANTARA ORANG YANG PERTAMA MELETAKKAN ASAS KEPADA TRIGONOMETRI MODEN. AL-BARUNI MERUPAKAN AHLI FALSAFAH, AHLI GEOGRAFI, ASTRONOMI, FIZIK DAN AHLI MATEMATIK. SELAMA 600 TAHUN SEBELUM GALGEO, AL-BIRUNI TELAH MEMBINCANGKAN TEORI PUTARAN BUMI TANPA PAKSI PUTARAN YANG TERSENDIRI. AL-BIRUNI JUGA TELAH MENGGUNAKAN KAEDAH MATEMATIK UNTUK MEMBOLEHKAN ARAH KIBLAT DITENTUKAN DARI MANA-MANA TEMPAT DI DUNIA.


AL-KHAWARIZIMI
(780-850 MASEHI)
            NAMA PENUHNYA IALAH MUHAMMAD IBNU MUSA AL-KHAWARIZMI DAN DIKENALI SEBAGAI BAPA ALGEBRA. BELIAU PAKAR DALAM BIDANG MATEMATIK DAN ASTRONOMI.ANTARA BKU-BUKU TERKENAL HASIL TULISAN BELIAU IALAH HISAB AL-JABR WAL MUGABALAH (BUKU PENGIRAAN, PERBAIKAN DAN PENGURUANGAN) DAN ALGEBRA. PADA KURUN KE -12, GERARD OF CREMONA DAN ROBERTS  OF CHESTER TELAH MENTERJEMAHKAN BUKU ALGEBRA AL-KHAWARIZMI KE DALAM BAHASA LATIN. TERJEMAHAN INI DIGUNAKAN DI SELURUH DUNIA SEHINGGALAH KURUN KE- 16.

AL-KHARKHI
 (760 MASEHI)
            AL-KHARKHI ATAU NAMA PENUHNYA, ABU BAKAR IBN HUSSEIN DILAHIRKAN DI KHARKH, SEBUAH KAWASAN DI BAGHDAD, IRAQ. KEPAKARAN DAN SUMBANGAN BELIAU MELIPUTI ARITMETIK, ALGEBRA DAN GEOMETRI.HASIL TULISANNYA, AL-KAFI FI AL-HISAB (KEPENTINGAN ARITEMATIK) ADALAH MENGENAI PERATURAN-PERATURAN PENGIRAAN.IBNU QAYYIM (1292 MASEHI)
            MENGHURAIKAN FALSAFAH EKONOMI ISLAM. BELIAU BANYAK MEMBINCANGKAN KONSEP KEKAYAAN DAN KEMISKINAN, EKONOMI DAN ZAKAT, KONSEP FAEDAH, RIBA  AL-FADI DAN RIBA AL-NISIIAH, DAN MEKANISME PASARAN. NAMA ASALNYA SHAMS AL-DIN ABU ‘ABD ALLAH MUHAMMAD BIN ABU BAKAR BIN SA’AD. ANTARA BIDANG PENGAJIAN YANG DIPELAJARI DARIPADA MEREKA IALAH TAFSIR AL-QURAN, HADITH, USUL AL-FIQH DAN FIQH. KESUNGGUHAN DAN KETEKUNAN IBN QAYYIM MEMPELAJARI ILMU DAN PELBAGAI BIDANG, AKHIRNYA MENJADIKAN BELIAU TERKENAL SEBAGAI SEORANG TOKOH DALAM BIDANG FIQH, USUL AL-FIQH, TAFSIR, BAHASA ARAB, ILMU KALAM DAN HADITH.
IBN BAJJAH (108 MASEIHI)
            ABU BAKH MUHAMMAD IBN YAHYA AL-SAIGH  ATAU LEBIH TERKENAL SEBAGAI IBN BAJJAH MERUPAKAN SEORANG SASTERAWAN DAN AHLI BAHASA YANG UNGGUL. BELIAU SEORANG HAFIZ AL-QURAN. BELIAU JUGA MERUPAKAN SEORANG AHLI MUZIK DAN PEMAIN GAMBUS YANG HANDAL. SUNGGUHPUN BEGITU IBN BAJJAH AMAT TERKENAL DALAM BIDANG PERUBATAN DAN MERUPAKAN SEORANG DOKTOR TERAGUNG YANG PERNAH DILAHIRKAN DI ANDALUSIA. KEHEBATAN TURUT TERSERLAH DALAM BIDANG POLITIK SEHINGGA BELIAU DILANTIK MENJADI MENTERI SEMASA ABU BAKR IBRAHIM BERKUASA DI SARAGOSSA. LEBIH MENAKJUBKAN LAGI APABILA BELIAU DAPAT MENGUASAI  ILMU MATEMATIK, FIZIK DAN FALAK.


IBN KAITHAM (965 MASEHI)
            NAMA SEBENARNYA ABU ALI MUHAMMAD AL-HASSAN IBNU AL- HAITAM. WALAUPUN TOKOH INI LEBIH DIKENALI DALAM BIDANG SAINS DAN PERUBATAN TETAPI DIA JUGA MEMILIKI KEMAHIRAN YANG TINGGI DALAM BIDANG AGAMA, FALSAFAH DAN SEUMPAMANYA. BELIAU MEMULAKAN PENDIDIKAN AWALNYA DI BASRAH SEBELUM DILANTIK MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DI BANDAR KELAHIRANNYA. SETELAH BEBERAPA LAMA BERKHIDMAT DENGAN PIHAK PEMERINTAH DI SANA, BELIAU MENGAMBIL KEPUTUSAN MERANTAU KE AHWAZ DAN BAGHDAD. DI PERANTAUAN BELIAU TELAH MELANJUTKAN PENGAJIAN DAN MENUMPUKAN PERHATIAN PADA PENULISAN. KECINTAANNYA KEPADA ILMU TELAH MEMBAWANYA BERHIJRAH KE MESIR.

IBNU KHALDUN (732 HIJRAH)
            NAMA SEBENARNYA WALI AL-DIN ABD AL-RAHMAN BIN MUHAMMAD BIN ABU BAKAR MUHAMMAD BIN AL-HASSAN. LAHIR DI TUNIS DAN MENDAPAT PENDIDIKAN DALAM PELBAGAI ILMU ISLAM SEPERTI AL-QURAN, AL-HADITH, PERUNDANGAN ISLAM, KESUSASTERAAN, FALSAFAH, BAHASA DAN MANTIK. ANTARA GURUNYA IALAH MUHAMMAD IBRAHIM AL-ABILI, ABU ABD ALLAH AL-JAYYANI, ABD ALLAH MUHAMMAD BIN ABD AL-SALAM. KARYANYA MASIH LAGI REVEVAN DENGAN MASALAH EKONOMI SEMASA. ANTARA BEBERAPA PRINSIP DAN FALSAFAH EKONOMI SEPERTI KEADILAN (AL ADL), HARDWORKING, KERJASAMA (COOPERATION), KESEDERHANAAN (MODERETION) DAN FAIRNESS.

JABIR IBNU HAYYAN
(750-803 MASEHI)
            DIKENALI SEBAGAI “BAPA ILMU KIMIA DUNIA’. BELIAU YANG NAMA PENUHNYA ABU MUSA JABIR IBN HAYYAN, TELAH BERHASIL MENEMPATKAN DIRINYA SEBAGAI ILMUWAN TERKEMUKA. DIA MENGAMALKAN BIDANG PERUBATAN DAN ALKIMIA DI KUFAH (SEKARANG IRAQ) DI SEKITAR TAHUN 776 MASEHI. SUMBANGAN TERBESAR BELIAU ADALAH DALAM LAPANGAN ILMU KIMIA. BELIAU CUKUP TERKENAL KERANA HASIL PENULISAN YANG MELEBIHI DARIPADA SERATUS RISALAH YANG TERDAPAT HINGGA DIABADIKAN SEHINGGA KINI. TERDAPAT SEBEBANYAK 22 RISALAH YANG ANTARANYA BERKAITAN DENGAN ALKIMIA (ALKIMIYA DALAM BAHASA ARAB) DAN ILMU KIMA. BELIAU YANG MEMPERKENALKAN MODEL PENELITIAN DENGAN CARA EKSPERIMEN DI DUNIA ALKIMIA.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan