Isnin, 12 November 2012

Jenis-jenis AyatJENIS-JENIS AYAT

Ayat ialah susunan kata-kata yang mengandungi maksud atau makna yang sempurna. Ayat yang sempurna mestilah mengandungi dua komponen iaitu, subjek dan predikat.


Subjek dalam ayat ialah benda atau behagian ayat yang diterangkan.
Predikat pula ialah cerita atau bahagian ayat yang menerangkan subjek.

Subjek
Predikat
1. Gajah itu
2. Kami
3. Pemuda itu
4. Pelajar-pelajar itu
5. Telefon itu
sedang makan tebu
ke bandar dengan menaiki bas.
sedang dibaikpulih.
sedang tekun membaca buku.
berdering.


Dalam bahasa Melayu baku, ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:-
 
A.   Ayat penyata

Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu perkara atau hal.


B.   Ayat tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara atau hal dan sebagainya. Ayat tanya ini ditandai dengan tanda tanya/tanda soalan (?) di hujung ayatnya.

Ayat tanya terbahagi kepada dua jenis seperti yang berikut:-

1.   Ayat tanya dengan kata tanya
   
      Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa, bila, 
      berapa, bagaimana, mana, kenapa, mengapa, siapa dan sebagainya.Perhatikan ayat contoh di bawah ini:-
1. Siapakah olahraga sekolah kamu pada tahun ini?
2. Di manakah kamu meletakkan beg kamu tadi?
3. Kenapakah emak kamu bermasam muka sahaja?
4. Bagaimanakah kemalangan itu terjadi?
5. Berapakah bilangan peserta rombongan itu?

· Dalam binaan ayat atau penulisan, kata tanya boleh disertai atau menerima kata penegas/partikel kah dengan syarat kata tanya itu mestilah letaknya di bahagian hadapan ayat.
Contoh:
1. Bilakah air laut ini akan pasang semula?
2. Kenapakah kamu biarkan adik kamu ke bandar bersendirian?
3. Di manakah kemalangan ngeri itu berlaku?
4. Bagaimanakah keadaan pesakit jantung berlubang yang kamu lawati itu?

2.   Ayat tanya tanpa kata tanya
     Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat penyata yang diletakkan tanda tanya/tanda soal di
     hujung ayatnya. Ayat tanya ini terbentuk dengan meninggikan nada suara yang berbentuk
     soalan/pertanyaan.
     Contoh:

Ayat Penyata

Ayat Tanya
1. Kedua-dua batang jarinya kudung.
2. Adiknya kena culik.
3. Air perigi itu cetek.
4. Dia menghidap penyakit kencing manis.
5. Cincin itu kepunyaan Alice.
1. Kedua-dua batang jarinya kudung?
2. Adiknya kena culik?.
3. Air perigi itu cetek?
4. Dia menghidap penyakit kencing manis?
5. Cincin itu kepunyaan Alice?

·C.   Ayat perintah

Ayat perintah ialah ayat yang berbentuk suruhan, larangan, silaan atau permintaan denagn tujuan menimbulkan sesuatu tindakan.
 
D.   Ayat seruan

Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk menggambarkan/melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti terkejut, marah, mengejek, sakit, takut, dan sebagainya. Ayat seruan ini pada umumnya didahului oleh kata seru seperti Ah, Amboi, Nah, Wah, Cis, dan sepertinya. Pada penghujung ayatnya pula ditandai dengan tanda seru (!).


· Pada umumnya, ayat seruan mengandungi kata seru yang diletakkan di awal ayat. Namun begitu, terdapat ayat seruan yang tidak didahului oleh kata seruan.
Contoh:
Tiada ulasan:

Catat Ulasan