Jumaat, 7 Jun 2013

Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi ilmiah dan pentadbiran.


Melalui pembacaan, dapat saya huraikan bahawa
  • Bahasa Melayu juga juga telah dijadikan bahasa ilmu,bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang telah menyumbang kepada pelbagai kejayaan kepada negara.
  • Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantaraan utama dalam semua bidang dalam negara ini dan telah membuktikan pelbagai kejayaan.
  • Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu telah berhasil menjadi asas pembentukan sebuah negara yang berdaulat .
  • Sebagai bahasa rasmi pula,bahasa Melayu telah menjadi bahasa komunikasi yang utama dalam semua bidang.seterusnya sebagi bahasa ilmu pula, bahasa Melayu telah memberi peluang pendidikan yang sama rata kepada semua kaum.
Ramai cendikiawan telah berjaya dihasilkan untuk membantu menggerakkan lagi jentera pentadbiran dan seterusnya menentukan kestabilan negara dalam pelbagai sudut terutama dalam aspek ekonomi.
Sebagai bahasa rasmi pula, bahasa Melayu perlu digunakan dalam urusan rasmi pada peringkat kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, dan pihak berkuasa awam. Demikianlah yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 152(6).

Hal ini bererti bahawa tiada kementerian, jabatan dan badan berkanun atau mana-mana pihak berkuasa awam (termasuk pihak berkuasa tempatan) yang boleh mengabaikan perihal penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Akta 32) pula menetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi dalam semua bidang, termasuklah bidang penyiaran di negara ini. 
Umumnya, bahawa  bahasa Melayu dan Kesusasteran Melayu berperanan membawa dan menggerakkan kehidupan kebudayaan bangsanya meliputi akal fikiran dan daya ciptaan dalam segala tuntutan dan keperluan. Bahasa Melayu sudah sedia mampu dan oleh sebab itu mesti digerakkan untuk mengisi fikiran dan pemikiran dalam bidang pencapaian ilmu pengetahuan selayak dalam mengembangkan ekonomi negara.
 
Situasi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini, tidak lain dan tidak bukan bahasa yang paling mudah untuk diguna pakai dalam menjalin perpaduan ialah bahasa Melayu. Apabila perpaduan terbentuk kuat, kegiatan ekonomi juga dapat dijalankan dengan mudah dan rancak. Justeru kemakmuran akan dapat dikongsi bersama hanya dengan berteraskan satu bahasa iaitu Bahasa Melayu.   

Tiada ulasan:

Catat Ulasan