Jumaat, 7 Jun 2013

Dasar Kebudayaan Kebangsaan masih releven membangunkan bangsa.


Salam sejahtera. Syabas dan saya bersetuju atas hujah bahawa Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) digubal pada tahun 1971. Secara peribadi, saya rasakan DKK masih releven kerana
  • ia keperluan sosial bagi sesebuah komuniti yang membangun dan mempunyai penduduk.
  •  panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara dalam kalangan dunia antabangsa.
  • menjadikan masyarakat yang konsisten dalam mempertahankan toleransi,kesepaduan,semangat nasionalisme,mengamalkan nilai-nilai yang sama. 
Penggubalannya telah mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan tawarikh serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau.
Dasar Kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan iaitu : 
Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal rantau, unsur-unsur Kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. 

Islam menjadi unsur yang penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan - Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. 
Agama Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi Negara.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan