Jumaat, 7 Jun 2013

Konsep kaum Melayu berteraskan asal usul Bahasa Melayu.Salam sejahtera. Izinkan saya kupas konsep kaum Melayu yang hanya berfokuskan perihal asal usul Bahasa Melayu. Melalui bacaan, izinkan saya huraikan sedikit hujah dalam bentuk urutan perkembangan masa agar dapat kita fahami konsep kaum Melayu secara asasnya.

Antara urutannya adalah:

 • Perkataan Melayu dikatakan muncul pertama kalinya dalam tulisan Cina antara tahun 644 – 645 M, iaitu disebutkan bahawa orang Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke negara Cina untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja Cina.
 • Kerajaan Melayu merupakan sebuah kerajaan yang besar dan luas pengaruhnya di Pulau Sumatera, iaitu zaman sebelum kerajaan Sriwijaya.
 • Perkataan Melayu juga dikatakan berasal daripada perkataan “Himalaya” yang bermaksud tempat bersalji.
 • Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan “Mlayu” bermaksud berlari atau mengembara yang merujuk kepada orang Indo-Melayu atau Austronesia yang bergerak dari Yunan.
Istilah Melayu jua merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di
 • Semenanjung Tanah Melayu
 • dan kawasan-kawasan gugusan kepulauan Melayu.

Berdasarkan “The Malay Culture Study Project” (1972), konsep Melayu merujuk kepada suku bangsa di Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah orang-orang Melayu di Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar.Secara umumnya dapatlah dikatakan bahawa pengertian Melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami:

 • Semenanjung Tanah Melayu,
 • pantai Timur Sumatera
 • dan beberapa tempat lain di Nusantara.
Namun, terdapat beberapa pengertian yang sempit ialah seperti yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu Perkara 153 mengatakan bahawa seseorang itu dapat ditakrifkan sebagai Melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti:

 • lazimnya berbahasa Melayu
 • berkebudayaan Melayu
 • beragama Islam ( yang murtad, tukar kewarganegaraan : taraf Melayu - hilang )

Tiada ulasan:

Catat Ulasan