Khamis, 6 Jun 2013

kewujudan pengajaran peribahasa MelayuIzinkan saya mengupas tajuk forum, pengajaran peribahasa adalah penting dan perlu dipertingkatkan.
Secara peribadi saya rasakan kewujudan peribahasa di alam komunikasi Melayu memaparkan unsur tamadun sahsiah yang unggul. 

Elemen ini saya buktikan asbab kerana
•peribahasa mengandungi unsur falsafah hidup dan nilai moral yang tinggi
•kerana sifatnya yang berkias dalam menyatakan sesuatu yang sedap atau tidak sedap didengar.
•Peribahasa lazimnya mempunyai kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu perkara secara halus agar segala falsafah kehidupan sama ada dari segi kehidupan harian atau adab Melayu yang diperkatakan itu akan mudah untuk diikuti atau dipatuhi.

Sebagai kesinambungannya, peribahasa terus dicipta dan berkembang dalam kalangan masyarakat pada hari ini sejajar dengan peredaran masa dan tuntutan persekitaran. Adalah wajar aspek peribahasa turut dimuatkan ke dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.            

Menurut Izani Daud (2001), peribahasa merupakan gambaran secara berkias dan berseni tentang sesuatu keadaan dan berupaya mengisahkan ciri-ciri negatif masyarakat Melayu.

Mohd Tajuddin Hj.Abdul Rahman ( 1984 ) menyatakan bahawa, peribahasa terhasil daripada pengalaman dan pengamatan alam sekeliling yang teliti oleh masyarakat Melayu lama.

Koh Boh Bon (1982:198) menyarankan pendekatan pengajaran peribahasa Melayu dengan cara berkesan ialah menerusi pendekatan kontekstual.

R.J Wingfield (1968:231) pula berpendapat bahawa dalam pengajaran peribahasa pelajar-pelajar perlu didedahkan dengan budaya bangsa peribahasa itu dan peribahasa yang diajar perlu dipilih dengan teliti untuk memberi kefahaman dan galakan kepada mereka untuk terus menggunakannya.Walau apapun kaedah yang digunakan , kedudukan peribahasa dalam dunia pendidikan dan budaya kehidupan mesti dipelihara agar tidak luput ditelan dek zaman.           

Pengajaran dan pembelajaran peribahasa perlu diwujudkan secara menarik dan berkesan. Ini adalah perlu kerana
•kemahiran berbahasa para murid akan dapat dipertingkatkan.
•Menambahbaik aktiviti penulisan ayat atau karangan,
•murid juga berpeluang untuk menggunakan bahasa kiasan ini dalam aktiviti lisan di sekolah mahupun di rumah.
•murid juga boleh didedahkan dengan falsafah, pemikiran dan moral bangsa Melayu untuk dijadikan pedoman hidup.
•Menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek dan keperibadian akan mampu direalisasikan pada masa hadapan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan