Khamis, 6 Jun 2013

Makna kontekstual (leksem)Izinkan saya murnikan ruang ini seadanya. Menurut Leech (1974), dalam komunikasi, konteks merupakan satu faktor yang amat penting. Makna sesuatu ujaran atau tulisan sering disalah anggap kerana kurangnya maklumat kontekstual
Menurut Kamus Dewan edisi keempat (2005), makna kontekstual ialah berkaitan dengan atau menurut konteks.

Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim & Mohd Ra`in Shaari, (2009) pula, kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam sesuatu konteks. Makna konteks juga boleh berkenaan dengan situasinya iaitu tempat, waktu dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Makna sesuatu perkataan yang diujarkan boleh diketahui dengan melihat konteks penggunaannya.

Kontektual bermaksud ialah berkaitan dengan atau menurut konteks.Menjelaskan fungsinya,ia menunjukkan tentang bagaimana kita mendalami sesuatu makna kepada ayat atau golongan kata yang digunakan.Ia jelas sekali,terkadang berlaku makna yang berbeza tentang sesuatu ayat contohnya yang dapat dikupas dan dihalusi.

Elemen ini saya cuba perjelaskan melalui beberapa contoh berkaitan, antaranya:
•Alia menghidap penyakit jantung beberapa hari yang lalu.
•Jantung merupakan salah satu organ badan.
•Nenek suka makan jantung pisang.
•jantung ialah kuntum bunga pisang yang selalunya dmakan.
•Ramli merupakan jantung hati ibunya kerana dialah satu-satunya anak lelaki dalam keluarganya.
•Jantung ialah orang yang sangat dikasihi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan