Jumaat, 7 Jun 2013

Penilain kreativiti kanak-kanak tidak hanya melibatkan bidang seni.


Melalui pembacaan, saya dapati penilaian seni dan kreativiti bukan sahaja melibatkan bidang seni semata-mata tetapi juga melibatkan bidang lain. Dalam bidang pendidikan, wujud kepelbagaian elemen menggunakan aplikasi seni dan kreativiti.  Pengetahuan sebegini amat membantu murid  dalam
  • penghasilan reka cipta atau pengubahasuian sesuatu benda atau objek.
  • dapat menguji kreativiti  kanak-kanak terhadap kehalusan, kecantikan, kelembutan dan keunikan hasil seni.   

Bagi menjamin keharmonian kanak-kanak penialaian kreatif dalam bidang psikologi merangkumi:

  • keperluan kanak-kanak yang sememangnya berjiwa sensitif perlu mempunyai unsur-unsur seni seperti mencintai alam sekitar,
  • berperasaan bersyukur dan dapat menghayati keindahan ciptaan tuhan dengan baik.
  • dapat mengelakkan kanak-kanak ini daripada mempunyai sikap yang boleh merosakkan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan