Khamis, 6 Jun 2013

fungsi peribahasa Melayu dalam pengajaranIzinkan saya memurnikan ruang ini. Melalui pembacaan, saya diperjelaskan bahawa peribahasa Melayu sebagai
•segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama,
•sebutannya  sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya;
•dipakaiakan dia jadi sebutan-sebutan oleh orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran.
•Peribahasa memainkan peranan yang penting dalam masyarakat di negara kita terutamanya di kalangan orang-orang Melayu.
•Peribahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran, atau ingatan secara kiasan atau sindiran.

Menurut Izani Daud (2001), peribahasa merupakan gambaran secara berkias dan berseni tentang sesuatu keadaan dan berupaya mengisahkan ciri-ciri negatif masyarakat Melayu.
 Mohd Tajuddin Hj.Abdul Rahman ( 1984 ) menyatakan bahawa, peribahasa terhasil daripada pengalaman dan pengamatan alam sekeliling yang teliti oleh masyarakat Melayu lama.

Koh Boh Bon (1982:198) menyarankan pendekatan pengajaran peribahasa Melayu dengan cara berkesan ialah menerusi pendekatan kontekstual.

R.J Wingfield (1968:231) pula berpendapat bahawa dalam pengajaran peribahasa pelajar-pelajar perlu didedahkan dengan budaya bangsa peribahasa itu dan peribahasa yang diajar perlu dipilih dengan teliti untuk memberi kefahaman dan galakan kepada mereka untuk terus menggunakannya.,

Justeru itu wajar beberapa elemen positif diberikan penekanan dalam melestarikan pengajaran dan pembelajaran peribahasa. Antaranya
•Simpulan bahasa jua seharusnya diberi perhatian yang wajar dalam penulisan dan penuturan.
•Corak pengajaran simpulan bahasa pula bukan sekadar menghafal tetapi harus diajar untuk menikmati dan menggunakannya secara meluas dalam kehidupan harian mereka.
•Bertepatan dengan fungsi bahasa dalam masyarakat, maka wajarlah pengajaran peribahasa i di sekolah dipertingkatkan.
•Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru sering menggunakan pelbagai kaedah, antaranya komunikasi dua hala.
•Penggunaan peribahasa di dalam ayat pertuturan mampu membantu murid memahami maksud percakapan yang disampaikan dengan mudah serta menghasilkan ayat yang gramatis dan menarik.
•Pengajaran peribahasa  juga dapat membantu murid-murid dalam membentuk jati diri bangsa yang memiliki serta mengamalkan nilai-nilai murni.
•Berasaskan peribahasa, murid dapat menjaga tingkah laku serta disiplin yang baik ketika berada di sekolah dan di luar sekolah.
•Pengajaran peribahasa  bukan  sahaja berguna untuk kemahiran  bahasa  tetapi  mempertajam  rasa sehingga karangan menjadi indah dan bermutu.
•Peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan dan kata-kata hikmah mempunyai ciri-ciri yang unik.
•Peribahasa memancarkan keistemewaan apabila maksud pengajaran nasihat dan teguran dapat disampaikan dengan pendekatan yang halus dan tidak menyinggung perasaan.

Peribahasa masih dan terus relevan digunakan secara meluas dalam wacana, sama ada lisan atau tulisan,
Bentuk peribahasa yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat Melayu ialah simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan dan kata-kata hikmat yang merupakan  falsafah hidup unggul. Pengajaran peribahasa di sekolah diberi penegasan kerana nilai-nilai murni  ini terbina bagi menyatukan ahli-ahli masyarakat membentuk tamadun masyarakat yang membenarkan keesaan Illahi dan utusanNya.

1 ulasan:

  1. terima kasih atas perkongsian. saya sedang membuat kajian tentang peribahasa. izinkan saya memetik kata-kata tuan ya

    BalasPadam