Khamis, 6 Jun 2013

kontkstual adalah makna sebuah leksemMelalui pembacaan, saya mencatat kembali bahawa menurut Abdullah Yusof et.al, kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks.

Contohnya, makna konteks dapat dihuraikan seperti kata 'kepala' pada ungkapan-ungkapan berikut:
•          a. Rambut di kepala datuk belum ada yang putih.
•          b. Nombor telefonnya ada pada kepala surat itu.
•          c. Kepala lutut dan kepala air tidak sama bentuknya.

Chaer, dalam buku linguistik umum juga berpendapat bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya iaitu tempat, waktu, lingkungan, penggunaan leksem tersebut (1994:290).

 Makna konteks boleh juga berkenaan dengan situasinya, iaitu
•tempat, waktu dan lingkungan penggunaan bahasa itu.
•Contohnya,Ayat (Dua kali lima!" ) ini diujarkan mengikut intonasi yang berbeza pada keadaan, situasi dan pendengar yang berbeza  "
•mungkin ia membawa sindiran atau satu penghinaan kepada beliau.

Kita perlu mengetahui dengan siapa kita sedang menutur selain melihat konteks penggunaannya. Makna konteks ini boleh merujuk kepada situasinya iaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan