Jumaat, 7 Jun 2013

Bahasa sebagai elemen pembangunan negara bangsa.Melalui pembacaan, saya dapati satu bahasa negara menjadi alat bagi semua tujuan pembangunan negara bangsa. Peranan bahasa Melayu untuk keperluan dalam negara sebagaimana yang ditakrifkan daripada kehendak undang-undang bermakna bahasa Melayu menjadi

  • bahaasa kebangsaan,
  • bahasa rasmi,
  • bahasa pengantar pendidikan,
  • bahasa kesusasteraan, kesenian,
  • kebudayaan, agama dan falsafah,
  • bahasa ekonomi, perniagaan,
  • perdagangan dan industri,
  • bahasa ilmu tinggi, sains dan teknologi.
Bahasa Melayu mempunyai nilai sastera, budaya dan agama yang tinggi. Semangat dan nilai yang terdapat dalam bahasa Melayu boleh menjadi pendorong yang kuat kepada pengamalnya untuk menggerakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa dan sastera Melayu adalah menjadi pemangkin kegiatan ekonomi bangsa dan negara.

Peranan sastera terutamanya sastera Melayu dapat membina insaniah dalam kehidupan manusia. Hal ini amat bertepatan dengan konsep membina ‘modal insan’ yang diharap-harapkan oleh pemimpin negara.
 Penglibatan mendalam orang bukan Melayu dalam sastera kebangsaan kian meluas di peringkat antarabangsa, saya percaya bahawa sastera Melayu bukan sahaja akan menjadi lebih gemilang, tetapi juga terbilang dan seterusnya dapat memainkan peranannya dalam kegiatan ekonomi negara. Ini adalah kerana bahan dan hasil karya yang dihasilkan dapat dipasarkan ke peringkat antarabangsa dan sudah pasti pengusaha terbabit beroleh pendapatan yang lebih lumayan. Ini menunjukkan bahawa bahasa dan sastera  mampu memainkan peranannya  dalam kegiatan ekonomi.

Jika dahulu kebanyakan penulis menjadikan aktiviti menulis sebagai aktiviti sampingan sahaja tetapi pada masa sekarang terdapat ramai penulis yang dapat memberikan sepenuh masa kepada penulisan. Hal ini berbeza dari satu dua dekad yang lalu apabila orang tidak boleh hidup dengan hasil penulisan semata-mata dan mesti mempunyai pekerjaan tetap untuk menampung kehidupan mereka.
 
Bahan pengajaran seperti modul, buku panduan, buku latihan juga boleh dibuat. Ramai pendidik menulis buku untuk diterbitkan dan dijual di pasaran sama ada buku-buku latihan,modul mahupun buku-buku panduan dan teknik menjawab samada diterbitkan secara berkala atau secara maya.   

Tiada ulasan:

Catat Ulasan