Jumaat, 7 Jun 2013

Penilaian seni dan kreaviti dalam aktiviti kanak-kanak.Salam sejahtera. Syabas dan saya bersetuju atas pandangan berkaitan penilaian seni dan kreativiti kanak-kanak perlu dilaksanakan  merentasi bidang seperti pendidikan, seni dan psikologi. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional. Pelbagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih asyik.

Penilaian aspek seni  dalam bidang seni pula merupakan

 • elemen kreativiti yang dapat diukur dalam berkarya menghasilkan seni.
 • murid mempunyai kemahiran-kemahiran dalam mewarna, penggunaan ruang, teknik penggunaan pelbagai media dan sebagainya.
 • seni merangkumi seni melukis, seni tari, seni lakonan dan sebagainya yang merupakan setiap bidang ini menitik berat keindahan seni mengikut bidang masing-masing.
Penilaian seni dalam pendidikan merupakan

 • aktiviti dan apresiasi dapat memantapkan keupayaan membuat dan merekacipta, menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan.
 • merujuk kepada elemen sains, kebolehan mereka cipta, binaan, projek, eksperimen , melukis anggota badan juga memerlukan kreativiti .
 • begitu juga dalam subjek lain seperti kemahiran hidup terdapat pelbagai aktiviti yang memerlukan kreativiti seperti membina alatan dengan bahan buangan.
 • dalam subjek Bahasa  Melayu dan Inggeris juga terdapat kreativiti dari syair, sajak, cerpen dan sebagainya memerlukan kreativiti. 
  Penilaian Penilaian seni dalam psikologi merupakan

 • tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran, orang lain,masyarakat, peristiwa dan benda.
 • pembelajaran seni memaparkan aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan, curahan idea, gambaran pemikiran dan perasaan, menggambar, memberi makna menerusi perkataan, pergerakan, arahan dan symbol.
 • selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea, perasaan dan emosi.
 • menerusi kesenian murid mendapat keseronokan, kepuasan, pujian dan sebagainya yang dapat memberi kesan positif terhadap diri .
 • kreativiti jua dilihat sebagai satu kuasa yang penting bagi mencorakkan perkembangan kreativiti dalam pendidikan sekolah. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam memupuk bakat-bakat kreatif. 
Kreativiti dalam pendidikan menyentuh
 • kaedah-kaedah,
 • pendekatan,
 • cara,
 • pengurusan dan organisasi pembelajaran,
 • perancangan dan pelaksanaan pengajaran di bilik darjah dan di sekolah.
Kreativiti ialah perkara yang berkaitan tentang seni. Seni merupakan salah satu cara berkomunikasi dan interaksi. Setiap hasil seni yang dihasilkan mengandungi

 • pesanan,
 • pengertian dan tafsiran yang berbeza
 • dan kreativiti akan diluahkan tafsiran dalam bidang seni.
Penilaian seni dalam bidang psikologi adalah penting kerana kreativiti dalam bidang ini berhubung kait untuk mengenalpasti tahap kreativiti kanak-kanak.    

Tiada ulasan:

Catat Ulasan