Khamis, 6 Jun 2013

Peranan guru dalam perkembangan kurikulum di sekolah. Melalui pembacaan, izinkan saya catatkan iaitu menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 , dalam konteks Malaysia , kurikulum ditakrifkan sebagai semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat negara.

Kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasinya. Sebagai sebuah dokumen kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam kegiatan pembelajaran.

Antara peranan guru dalam perkembangan kurikulum di sekolah dapat dinyatakan seperti berikut:

    Guru merupakan sumber penting dalam bidang pendidikan terutamanya dalam membantu  perkembangan kurikulum.
    Sumber tenaga manusia yang berkualiti  merupakan hal yang penting  bagi sesebuah  negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur dan sejahtera.
    Dokumentasi kurikulum hampir keseluruhannya adalah bergantung kepada guru.
    Guru berperanan untuk menyusun dan merumuskan bahan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pengajaran yang bersesuaian dengan minat, tahap perkembangan kanak-kanak, memilih method atau kaedah dan media mengajar yang bervariasi serta menyusun program dan alat evaluasi yang memudahkan guru dalam perancangannya bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjaya.
    Guru berperanan menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran.
    Guru juga perlu merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum  serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan