Jumaat, 7 Jun 2013

Penilaian seni dan kreativiti kanak-kanak suatu proses berterusan.Saya jua bersetuju bahawa penilaian seni dan kreativiti kanak-kanak merupakan

 • satu proses positif yang berterusan
 • bertujuan bagi mengenalpasti perkembangan kreativiti dan artistik kanak-kanak.
 Penilaian ini boleh dijalankan melalui

 • pemerhatian,
 • menganalisis hasil kerja seni
 • dan penceritaan kanak-kanak menerusi hasil kerja masing-masing.
 • Pemerhatian pula boleh dilakukan melalui
 • hasil kerja murid,
 • penguasaan kemahiran praktikal,
 • perkembangan bakat murid,
 • kemahiran sosial,
 • pengzahiran emosi dan perasaan.
Penilaian lisan jua boleh dijalankan melalui soal jawab, nyanyian, lakonan ataupun puisi. Manakala penilaian penulisan pula boleh digunakan dengan menggunakan alat tulis dan kertas.

Tujuan penilaian seni dibuat adalah untuk :

 • Mencatat kekuatan dan kelemahan kanak-kanak serta merekod bagi  tujuan menganalisis dan menyediakan laporan sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada ibu bapa.
 • Memahami dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak yang secara fitrahnya berbeza  antara satu sama lain.
 • Mengambil tindakan dan membantu kanak-kanak bagi memperkembang bakat seni dan kreativiti mereka.
Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kogninif, psikomotor dan afektif.

Aspek kognitif meliputi kefahaman tentang unsur seni, prinsip rekaan, pengetahuan tentang alat serta teknologi bahan, bentuk gubahan.

Aspek psikomotor pula melibatkan penilaian proses dalam penghasilan bahan.

Penilaian aspek afektif pula dijalankan melalui pemerhatian, sikap dan perlakuan murid yang direkod.

Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu guru boleh menerapkan unsur kreativiti seperti nyanyian dan gerakan(konsep didik hibur),melukis gambar,menghias hasil kerja,menggunakan tulisan berangkai,bersyair dan sebagainya.

Sewajarnya dalam menjayakan tugas memdidik, beberapa elemen diberikan penekanan seperti:

 • mempraktikkan  bahawa unsur seni boleh diterapkan dalam pelbagai mata pelajaran semasa P & P wujudkan kebijaksanaan dan kekreatifan guru berkenaan dalam membuat penggabungjalinan.
 • mencari peluang untuk menerapkan dan mencungkil bakat seni anak-anak murid dalam pelajaran yang diajar.
 • membolehkan P&P berlaku dalam suasana yang tidak membosankan dan murid belajar dengan penuh minat serta tidak mengalami stress.
 • menyediakan suasana pembelajaran berlaku dalam situasi yang lebih menyeronokkan kerana mereka berpeluang mencurahkan bakat seni.
 • memberikan penghargaan yang sesuai.
Ditinjau dalam aspek psikologi pula, wujud kemampuan

 • meningkatkan perkembangan minda,
 • menambahkan kematangan,
 • keyakinan,minat yang mendalam,
 • menanamkan sikap menghargai hasil kerja orang lain ,
 • membolehkan rasa dihargai,
 • mewujudkan daya saing malah mampu menyerlahkan ketrampilan diri.   06 Apr 2013

Tiada ulasan:

Catat Ulasan