Khamis, 6 Jun 2013

Keperluan organisasi KBSRIzinkan saya memurnikan ruang ini seadanya. saya hanya akan fokuskan keperluan mengorganisasi KBSR pada Tahap II.

Melalui pembacan, saya dapati

    Kurikulum diorganisasikan secara modular dalam Mata Pelajaran Teras dan Mata Pelajaran Elektif.
    Maka isi kandungan mata pelajaran disediakan dalam bentuk modul.
    Justeru itu, bagi memastikan pendidikan di peingkat sekolah rendah berjaya mencapai matlamat, kurikulum perlu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga tercapai matlamat dan objektif yang diharapkan.

Organisasi kurikulum dalam KBSR adalah berasaskan tiga bidang iaitu

    Komunikasi,
    Manusia dan Alam Sekeliling
    Perkembangan Diri Individu.

Bidang Komunikasi dilihat merupakan bidang yang perlu diberikan fokus yang utama dalam kurikulum KBSR. Penekanan diberikan atas kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira.. Maka diharapakan agar  murid-murid yang tamat sekolah rendah tidak menghadapi masalah untuk membaca, menulis dan mengira.

dalam elemen Manusia dan Alam Sekeliling terdapat dua komponen iaitu Nilai, Kerohanian dan Sikap, Kemanusiaan dan persekitaran. Melalui organisasi ini amat diharapkan agar pendidikan yang wujud di Malaysia akan dapat melahirkan rakyat yang bermoral tinggi dan bersifat mulia tanpa mengira kaum.

Sementara organisasi dalam Perkembangan Diri Individu terdapat agihan komponen Kesenian dan Rekreasi. Wujudnya komponen ini, diharapkan agar dapat membantu perkembangan murid-murid secara menyeluruh iaitu dari segi potensi, intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan