Khamis, 6 Jun 2013

Modular KBSRMelalui pembacaan, saya cuba untuk menghuraikan tiga isi penting organisasi kurikulum dalam KBSR ditetapkan.

Huraian pertama adalah berkaitan pengendalian dasar KSSR. Iaitu secara dasarnya KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular. Ini bermaksud wujudnya usaha mengelompokkan mata pelajaran dalam kumpulan tertentu yang dikenali sebagai modul.

Huraian kedua pula adalah berkisarkan elemen pecahan pembelajaran. Didapati bahawa mata pelajaran yang disampaikan juga akan dilaksanakan atau diorganisasikan secara modular. Ini juga bererti bahawa kandungan mata pelajaran disediakan dalam bentuk modul yang kendiri-lengkap (self-contained). Bagi penjelasan lanjut modul merujuk atau setiap modul telah mengandungi beberapa elemen iaitu

    pengetahuan,
    kemahiran dan
    nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid.

Huraian ketiga dapat dilihat di peringkat KBSR, kurikulum telah diorganisasikan dengan mengambil kira tahap-tahap persekolahan iaitu Tahap 1 dan Tahap 2 yang mengalurkan reka bentuk kurikulum KBSR yang berasaskan tiga bidang, iaitu

    Komunikassi,
    Manusia dan Alam Kelilingnya dan
    Perkembangan Diri Individu.

 Bidang Komunikasi merupakan bidang yang utama dalam KBSR kerana tumpuan bidang ini adalah ke arah penguasaan kemahiran

    membaca,
    menulis
    dan mengira.

Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya terdapat dua komponen iaitu

    Nilai, Kerohanian dan Sikap,
    serta Kemanusiaan dan Persekitaran.

Manakala komponen Kesenian dan Rekreasi adalah di bawah bidang Perkembangan Diri Individu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan