Khamis, 6 Jun 2013

peranan guru dalam implementasi kurikulum.Salam sejahtera. Melalui pembacaan, saya dapati bahawa pengembangan kurikulum adalah harus mengacu pada sebuah kerangka umum yang menjadi tuntutan sesuatu penduduk. Ianya jua merangkumi elemen  yang merangkumi implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum, jangkaan masa hadapan asumsi, tujuan pengembangan kurikulum, penilaian, konten kurikulum dan sumber materi kurikulum.

Menurut Kamus Dwibahasa (1992), perkataan ' kurikulum' bermaksud sebagai bidang pelajaran di sekolah.

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Kurikulum sekolah merupakan suatu rancangan yang merangkumi aktiviti-aktiviti akademik. Berdasarkan maklumat ini dapatlah kita ketahui bahawa kurikulum sekolah boleh dikategorikan kepada empat komponen iaitu objektif-objektif kurikulum, kandungan kurikulum termasuk sukatan pelajaran, aktiviti-aktiviti pengajaran dan proses penilaian kurikulum.

Bagi memastikan perkembangan kurikulum dapat dijalankan dengan baik dan berkesan, maka guru amatlah memainkan peranan yang penting. Ini adalah kerana

    Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Guru memainkan peranan yang penting  dalam pelaksanaan kurikulum.
    Tanpa penglibatan  guru secara aktif, matlamat kurikulum yang dirancang sukar untuk dicapai.
    Komitmen guru untuk melaksanakan sesuatu inovasi di bilik darjah juga mempengaruhi sejauh mana penglibatan guru secara total sebagai agen transformasi kurikulum.
    Guru adalah orang yang begitu penting dalam perkembangan kurikulum. Sebenarnya kurikulum adalah dirancang, digubal dan dibina oleh sekumpulan guru tertentu.
    Ini adalah kerana guru adalah insan yang paling memahami dan mengetahui kehendak dan kesesuaian skop bahan atau isi pengajaran yang perlu disampaikan kepada murid-murid. Setelah membina kurikulum, guru perlu merancang proses P&P berdasarkan kurikulum yang dibina.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan