Khamis, 6 Jun 2013

maksud leksikografi Salam sejahtera. Izinkan saya mengupas seadanya maksud leksikografi dan kesimambungan berkaitan dengannya. Melalui pembacaan, dapat saya catatkan bahawa leksikografi merupakan
•bidang ilmu bahasa yang mengkaji cara pembuatan kamus.
•ilmu penyusunan kamus iaitu ilmu yang memberi perhatian kepada kajian leksikon bahasa dari segi makna,perkembangan,fungsi dan cara menggunakannya serta cara menyebutnya dan maklumat lain yang bertujuan untuk dihimpunkan dan disusun dalam bentuk buku yang mudah dirujuk.
•cabang linguistik terapan yang terdiri daripada pemerhatian, pengumpulan, pemilihan dan keterangan unit-unit dalam kumpulan perkataan dan ungkapan dalam satu atau lebih bahasa.
•mempunyai perkaitan yang rapat dalam perkembangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa.Ini kerana perakaman perbendaharaan kata dilakukan melalui penghasilan kamus.
•Tugas ahli leksikografi adalah untuk menghasilkan sebuah kamus dan antara perkara yang ditangani ialah makna perkataan yang sentiasa berubah.
•fungsi asas sebuah kamus ialah memberikan makna kepada perkataan-perkataan atau item leksikal.

Menurut Arbak Othman(2000),penyusun kamus hendaklah memastikan bahawa makna yang dibuat dalam pemerian sebaik-baiknya berdasarkan sumber rujukan yang berbentuk teks supaya makna perkataan yang digunakan daripada teks tersebut dapat diasingkan menurut jenisnya sama ada gayanya yang berbeza, situasi penggunaannya atau sifat-sifat pragmatiknya yang berbeza.

 Menurut Ladislay Zgueta(1977),"Kamus ialah daftar bentuk-bentuk linguistik yang telah disosialisasikan yang tersusun secara bersistem, yang dihimpun daripada kebiasaan-kebiasaan bahasa sesuatu masyarakat bahasa tertentu dan yang didokumentasikan oleh penyusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga pembaca memenuhi syarat memahami makna setiap bentuk terpisah dan diberi maklumat tentang fakta-fakta yang relevan yang ada kaitannya dengan jenis-jenis utama kamus, iaitu yang terutama sekali berhubungan dengan makna kamus".
  
Ibrahim (2002) mendefinisikan kamus sebagai sejenis buku rujukan yang menerangkan tentang makna kata-kata yang berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal dan mengetahui perkataan baru.

 Menurut Salinah (2000),bidang perkamusan adalah perihal yang berkaitan dengan kamus dari segi penyusunannya, ilmu mengenainya dan lain-lain.

 Kecanggihan teknologi terkini secara tidak langsung turut mempengaruhi dunia perkamusan Melayu. Perkamusan Melayu pernah mengatakan bahawa dalam konteks negara Malaysia, ilmu perkamusan boleh dikatakan masih muda. 

Syabas kerana ahli akedemik mampu maanfaatkan ilmu dengan skop amalan yang mulia iaitu dengan adanya bidang leksikografi, maka lahirlah pelbagai kamus yang menjadi pegangan dan rujukan para pelajar dan masyarakat. Moga wujudnya bidang leksikografi akan membawa semua pihak ke arah kehidupan yang benar. Allah berfirman, mafhumnya: "Kemudian kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim, yang berdiri teguh atas jalan yang benar.: (surah al-Nahl 16:123)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan