Khamis, 6 Jun 2013

Peranan guru memurnikan perlaksanaan kurikulumMelalui pembacaan saya cuba murnikan ulasan berkaitan. Terdapat beberapa peranan guru dalam perkembangan kurikulum di sekolah iaitu :-

    Guru adalah insan yang memurnikan setiap dasar dan aktiviti yang dirancang. Perancangan ini boleh diubahsuai dan dimurnikan oleh guru mengikut keperluan murid, persekitaran serta sumber yang ada. Pengubahsuaian ini perlu bagi menggalakkan murid belajar dan mengelakkan kebosanan.
    Guru adalah perancang dan pelaksana segala yang unsur dalam standard pelajaran dan rancangan tahunan. Guru harus tabah memastikan murid-murid mendapat bimbingan yang sewajarnya dan memastikan objektif pembelajaran tercapai.
    Guru juga disaran agar sentiasa mencipta situasi-situasi yang dapat meningkatkan minat belajar yang tinggi di dalam diri dan jiwa murid-murid.
    Guru juga perlu mampu serta dapat memilih serta melaksanakan kaedah-kaedah mengajar yang sesuai dengan kemampuan murid, bahan pelajaran dan banyak melibatkan dan  mengaktifkan murid. Sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, guru-guru harus menyediakan rancangan tahunan dan RPH supaya aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan teratur dan sesuai. Pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
     Guru juga berperanan untuk memilih, menyusun dan melaksanakan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang baik untuk mengevaluasikan perkembangan dan hasil pembelajaran murid bagi menilai potensi pelaksanaan kurikulum itu sendiri.
    Guru-guru harus dapat mentafsir sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Mereka harus berupaya untuk memindahkan matlamat, objektif dan domain yang dipilih sesuai dengan keperluan dan tahap pencapaian murid.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan