Khamis, 6 Jun 2013

penyusunan kamus / objektif dan kepentingan leksikografiSalam sejahtera. Syabas atas hujah cikgu. Izinkan saya memurnikan ruang ilmu ini sebaiknya. Melalui pembacaan saya jua dapati bahawa leksikografi ialah
•ilmu yang membicarakan proses atau profesion penyusunan kamus. 
•merupakan satu cabang ilmu linguistik terapan yang yang membahaskan tentang keadah dan teknik penyusunan kamus.
•cabang linguistik terapan adalah elemen yang terdiri daripada pemerhatian, pengumpulan, pemilihan, dan keterangan unit-unit dalam kumpulan perkataan dan ungkapan dalam satu atau lebih bahasa.
•leksikografi memerlukan leksikologi, iaitu ilmu bahasa interdisiplin yang menyelidiki leksikon, leksis, dan leksem.
•objektif utama penyusunan kamus adalah untuk memenuhi fungsi dan tanggungjawab memperkasakan bahasa Melayu dan untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
•kamus juga disusun sebagai sumber rujukan yang merangkumi aspek kosa kata dan perbahasan oleh golongan penutur bahasa Melayu.
•bidang  lebih ini bersifat teoritis,
•manakala leksikografi merupakan kaedah dan teknik menyusun kamus.
•leksikografi dan leksikologi mempunyai kaitan yang rapat dalam perkembangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa.
•dari segi fungsi  atau tugas ahli leksikografi iaitu, menghasilkan sebuah kamus yang dapat memberikan makna perkataan-perkataan atau item leksikal dan menangani masalah makna perkataan yang sentiasa berubah-ubah.

 Menurut Webster's New Dictionary (1959) mengertikan kamus sebagai karya acuan yang memuatkan kata-kata sesuatu bahasa atau sistem atau bidang pengetahuan yang disusun secara alfabetis dan diberi batasan.

Kamus dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) bermaksud buku yang mengandungi kata-kata dan lain-lain yang disusun abjad dengan keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain
Syukur, kita dapat kupaskan bersama-sama akan kepentingan leksikal dalam perkembangan bahasa Melayu khasnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan