Jumaat, 7 Jun 2013

Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan perkaitannya.             Salam sejahtera. Izinkan saya memurnikan ruang forum ini dengan menyatakan objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan agar dapat kita jadikan rujukan bersama. Objektifnya adalah:

  • Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui Kebudayaan;
  • Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan.
  • Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi.
Melalui pembacaan saya, DKK masih releven dilaksanakan sehingga ke hari ini dan seterusnya. Hujah ini adalah atas kerana:

  • Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan mampu menyatukan rakyat Malaysia melalui kebudayaan dan merupakan teras keharmonian kaum yang memandu kita ke arah perpaduan dan kesepakatan.
  • Dasar ini amat perlu bagi Malaysia yang sedang pesat membangun dan menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara dalam kalangan dunia antarabangsa.
Wujud pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya;
Terwujudnya komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia;
Wujudnya penglibatkan pihak lain selain Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan dalam pelaksanaan dasar ini seperti kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan Kerajaan Pusat, Kerajaan-kerajaan Negeri, badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dalam menjayakan dasar negara.

Dasar Kebudayaan Kebangsaan dapat membentuk masyarakat yang toleransi, kesepaduan, semangat nasionalisme,mengamalkan nilai-nilai atau norma yang sama dalam sebuah bumbung negara yang berasaskan masyarakat pluralistik.

Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah Negara yang merdeka dan bermaruah.
Pelaksanaannya sukar dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan